Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

Теоретичні основи стратегічного управління грошовими потоками, поняття грошей та грошового потоку в контексті стратегічного аналізу. Роль та завдання аналізу в управлінні грошовими потоками та методологічний інструментарій оцінювання вартості грошей.

Подобные документы

 • Передумови існування та необхідність управління валютними ризиками. Поняття валютноих ризиків, характеристика їх чинників, класифікація, основи управління та методи аналізу. Характеристика методів управління, валютні ризики експортерів та імпортерів.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2010

 • Функції грошей як засобу обігу та особливого товару, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Історія виникнення грошей. Особливості функціонування грошової системи. Сутність закону грошового обігу. Гривня - національна валюта України.

  презентация, добавлен 19.02.2013

 • Гроші як особливий товар, який є загальним еквівалентом вартості. Функції грошей в сучасній ринковій економіці. Набуття грошима вартості на грошовому ринку під впливом попиту і пропозицій. Повноцінні та неповноцінні гроші. Розвиток основних форм кредиту.

  контрольная работа, добавлен 27.02.2011

 • Теоретичні основи фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Комплексний аналіз фінансового стану ЗАТ "Меблевик". Організаційно-економічна характеристика. Діагностика банкрутства як складова частина фінансового аналізу.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2007

 • Функції грошей в класичній економічній теорії: міра вартості; засіб обігу; утворення скарбів, накопичень і заощаджень; платежу; світових грошей. Характерні ознаки "класичної" банкноти. Особливості формування та напрямки розвитку грошової системи України.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2013

 • Поняття та економічна сутність грошей, їх основні функції та особливості використання в сучасному світі. Еволюція грошей від стародавніх часів до сьогодення. Структура, елементи грошових систем. Зміст, значення закону грошового обігу, сфери використання.

  контрольная работа, добавлен 03.01.2011

 • Поняття грошового потоку і його складові. Оцінка інвестиційних рішень та трактування грошових витрат з точки зору бухгалтерського обліку. Проектний грошовий потік та його розрахунок. Операційний потік грошей, капітальні витрати і приріст капіталу.

  реферат, добавлен 26.03.2009

 • Аспекти проведення фінансового аналізу підприємств в Україні. Критерії та система показників, що дозволяють зробити комплексну перевірку. Огляд фінансового-господарського стану ПАТ "Сумське автотранспортне підприємство 15954". Шляхи його поліпшення.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2014

 • Діагностика підприємства за допомогою горизонтального та вертикального аналізу балансу. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Діагностика підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів. Роль аналізу звіту про фінансові результати в управлінні фірми.

  курсовая работа, добавлен 21.07.2010

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 21.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.