Методичне забезпечення вивчення теми "Метали" в 9 класі

Характеристика металів: фізичні, хімічні властивості, природні сполуки, добування. Форми організації навчання при вивченні теми "Метали" в шкільному курсі хімії. Традиційна та нетрадиційна форма організації навчального процесу. Методична розробка уроку.

Подобные документы

 • Поняття про диференціацію процесу навчання, його ціль, основні види. Характеристика основних форм внутрішньокласової диференціації. Методика проведення уроків з виконання диференціального підходу. Розробка уроку на прикладі теми: "Нанесення розмірів".

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

 • Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії, головні методичні ідеї лекційно-семінарської системи. Розробка уроків-модулів з теми "Залізо, його сполуки, фізичні властивості заліза".

  дипломная работа, добавлен 17.10.2009

 • Методичний аналіз теми. Тематичне планування. Основні завдання теми. Методи вивчення теми. Особливості формування понять і уявлень в темі. Основні форми навчання під час вивчення теми "Гідросфера". Комбінований урок. Урок вивчення нового матеріалу.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2007

 • Поняття про форми навчання. Типи і структура уроків. Теоретичні аспекти організації уроку історії. Методи і засоби навчання на уроці на прикладі теми: "Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича". Творчий підхід до процесу вивчення історії.

  курсовая работа, добавлен 17.01.2011

 • Психолого-педагогічні особливості підлітків. Способи та методи активізації навчання права. Розробка план-конспекту уроку, структурно-логічних схем, дидактичних ігор, запитань до кейсу, методики формування мислення з теми "Форма Української держави".

  курсовая работа, добавлен 03.01.2016

 • Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії. Тренінгові методики у вивченні хімії за лекційно-семінарською системою. Розробка уроків-модулів з теми "Залізо та його сполуки".

  дипломная работа, добавлен 07.07.2009

 • Проведення нетрадиційних форм навчання в учбових закладах. Урок-конференція як одна з цих форм організації навчально-виховного процесу з хімії в школі. Вивчення теми "Попередження забруднення довкілля при використанні органічних речовин в побут".

  дипломная работа, добавлен 19.08.2014

 • Види і форми організації навчання студентів. Класно-урочна система організації навчання, урок як основна форма педагогічного процесу. Особливості форм організації навчального процесу по спеціальних предметах, методи навчання та їх основні групи.

  курсовая работа, добавлен 29.09.2010

 • Трактування "нестандартних форм організації навчання" в науковій літературі. Класифікація нестандартних форм навчання. Роль курсу "Економіка" в системі загальної та економічної освіти. Особливості навчання у вивченні курсу учнями старшого шкільного віку.

  курсовая работа, добавлен 31.08.2010

 • Зовнішня сторона організації навчального процесу. Групові, класні, індивідуальні, позакласні, колективні, аудиторні, фронтальні, парні, шкільні, позашкільні форми навчання. Допоміжні форми навчання. Проведення конференцій та навчальних дискусій.

  презентация, добавлен 10.11.2014

 • Методичний аналіз теми занять, їх календарно-тематичне проведення. Методи та форми організації навчальної і виховної роботи. Естетичне виховання та профорієнтаційна робота з учнями. Розробка творчого проекту та плану-конспекту уроку з електротехніки.

  курсовая работа, добавлен 19.01.2011

 • Урок як форма організації навчання. Нетрадиційні форми організації. Методика організації занять з кулінарії у формі гри. Особливості розробки та проведення уроку-гри. Визначення ефективності впливу уроку гри на активізацію пізнавальної діяльності учнів.

  дипломная работа, добавлен 16.09.2010

 • Класифікація форм організації навчання. Методика проведення уроку систематизації знань при вивченні розділу "Текстовий процесор Word". План-конспект уроку узагальнення і систематизації знань при вивченні теми "Інформатика та комп’ютерна техніка".

  курсовая работа, добавлен 06.04.2016

 • Урок як основна форма організації навчального процесу в школах, його функції в організації системи особистісно орієнтованого навчання. Вимоги до сучасного уроку, підготовка вчителя, самоаналіз його результатів. Методичні рекомендації молодому вчителю.

  курсовая работа, добавлен 01.10.2009

 • Значення народознавства при вивченні ботаніки. Форми, методи народознавчої науки в шкільному курсі ботаніки. Розробка уроку-інсценізації "Різноманітність та охорона покритонасінних" і уроку-подорожі "Сторінками Червоної книги" з елементами народознавства.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

 • Діяльність педагога і студентів у різних видах навчання. Традиційна організація навчального процесу. Проблемне, програмоване та модульно-розвиваюче навчання. Принципи та умови створення навчальних програм та технологічних схем навчальних модулів.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2011

 • Урок як основна форма організації процесу навчання. Характеристика позаурочної і позакласної роботи з природознавства в початковій школі. Стан проблеми дослідження у практиці педагогічної діяльності, творчий підхід до процесу вивчення природознавства.

  дипломная работа, добавлен 13.11.2009

 • Урок як форма організації навчання в школі та особливості сучасного до нього підходу. Інтерактивне навчання, його класифікація та роль в формуванні навчального процесу. Види технологій інтерактивного уроку та шляхи підвищення активності учнів на уроці.

  курсовая работа, добавлен 22.04.2010

 • Характеристика основних стилів навчання. Сутність технології оптимізації організації навчального процесу. Визначення, особливості та властивості навчальної технології як засобу організації освітнього процесу та показника системи дій викладача і студентів.

  реферат, добавлен 04.06.2010

 • Місце теми "Хвильова оптика" в програмі старшої школи. Хвильові властивості світла. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу. Методичні рекомендації щодо проведення уроків фізики з даної теми у старшій школі в 11-му класі.

  курсовая работа, добавлен 13.04.2012

 • Соціально-психологічні особливості навчання учнів середнього шкільного віку. Загальна структура навчального предмету. Методична розробка теми: "Конкуренція – рушійна сила економіки". Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності при викладанні.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2013

 • Сутність і структура зв’язного мовлення молодших школярів. Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі. Методичне забезпечення, програмові вимоги, перевірка ефективності вивчення прислівника, відбір вправ до теми.

  дипломная работа, добавлен 27.09.2009

 • Методична розробка уроку виробничого навчання за темою програми "Виготовлення поясних швейних виробів". Сценарій з теми "Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною стрічкою". Складання інструкційно-технологічної (інструкційної) карти.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2015

 • Дослідження сучасних тенденцій організації навчального процесу, їх сутності та основних проблем. Аналіз індивідуалізації і диференціації навчання, типів і структури уроків. Огляд фронтальної, групової та індивідуальної форм організації навчальної роботи.

  курсовая работа, добавлен 17.03.2012

 • Методична розробка написана на актуальну тему, адже інноваційний шлях розвитку суспільства можливо забезпечити, сформувавши покоління людей, які мислять і діють інноваційно. В розробці викладено традиційні і нетрадиційні методи навчання ветеринарії.

  методичка, добавлен 23.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.