Контроль програм, які запускаються на даному комп'ютері

Програма, що контролює програми, які запускаються на комп’ютері на мові ASM-86. Алгоритм програми: перевірка параметрів, які задані в командному рядку, та функції обробника переривання 21h. Компілювання Turbo Assembler, зв’язування за допомогою TLINK.

Подобные документы

 • Принципи побудови тривимірних зображень у ГІС засобами комп’ютерної графіки. Інформативність та точність моделей, створених на основі растрових і векторних програм. Технологія побудови 3D-карт за допомогою "ArcGIS/3D Analyst" та "MapInfo"/"Поверхность".

  дипломная работа, добавлен 10.05.2015

 • Файл ssaver.com - резидентна програма, яка має призначення вимкнення екрану при тривалій перерві в роботі з комп’ютером і оберігає екран від передчасної втрати чіткості та кольоровості зображення. Алгоритм програми, функціонування та язик програмування.

  курсовая работа, добавлен 08.08.2009

 • Практична реалізація гри в "хрестики-нулики" в середовищі програмування Turbo C++ версії 3.0. Моделювання ігрового поля квадратною матрицею третього порядку. Процедури програми гри. Створення програми Tic_Tac, що дозволяє людині грати у гру з комп’ютером.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2010

 • Набір програм, призначених для управління комп'ютером, зберігання і обробки інформації, для організації роботи всіх підключених до комп'ютера пристроїв. Загальні відомості про операційну систему. Історичний аспект розвитку ОС Windows та його можливості.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Призначення ігрової програми "Змійка" для розвитку уваги та логічного мислення гравців. Розробка програми в середовищі C++ Builder 6, її функціонування в ОС Windows. Опис алгоритму та основних функцій програми. Основні переваги та недоліки мови С++.

  реферат, добавлен 17.12.2014

 • Робота з цілими значеннями за допомогою арифметичних команд. Механізм роботи команд передачі керування мови Assembler. Типи даних "FPU" та система регістрів. Програма та її структура на мові Assembler, робота з директивами. Текстовий режим відеоадаптера.

  лабораторная работа, добавлен 31.05.2014

 • Відмінність комп'ютерного спілкування від природного. Система Opentest і поняття, пов’язані з нею. Класифікація автоматизованих систем, функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу. Тест на задані теми.

  дипломная работа, добавлен 19.06.2011

 • Загальні відомості про мову VHDL, яка використовуються для проектування цифрових електронних систем та створення програмного продукту, її елементи. Способи структуризації програми, принципи об’єктно-орієнтованого програмування, засоби налагоджування.

  курсовая работа, добавлен 09.06.2010

 • Розробка методики інформаційно-творчого характеру, що інтегрально впливає на якість освоєння й виконання технічних і тактичних прийомів у баскетболі. Проектування програми "ІНФОРМБАСКЕТ" для обробки інформації змагальної діяльності в баскетболі.

  дипломная работа, добавлен 10.07.2012

 • Формалізація моделі виробничої діяльності підприємства. Рішення за допомогою Excel. Алгоритм розрахунку моделі. Побудова моделі рішення за допомогою "С++". Знаходження оптимальної програми функціонування підприємства. Розробка коду програми.

  контрольная работа, добавлен 12.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.