Утворення і розвиток Київської Русі

Теорії походження Київської Русі, її утворення, розвиток і впровадження християнства. Характерні риси політики Ярослава Мудрого. Роздробленість Київської Русі та її причини. Монгольська навала та її наслідки. Утворення Галицько-Волинського князівства.

Подобные документы

 • Ярослав Мудрий як розбудовник на ниві культури. Об’єктивний аналіз історичної спадщини Ярослава Мудрого, його особистого внеску у розквіт багатьох аспектів українського суспільства: внутрішньої та зовнішньої політики. Дипломатія Ярослава Мудрого.

  курсовая работа, добавлен 29.11.2010

 • Прагрэс у Русі дамангольскага перыяду ў многіх сферах грамадскага жыцця. Палітычная раздробленасць - заканамерны этап развіцця Старажытнай Русі. Тры палітычных цэнтра на Русі у ХІ-XIII ст. Ўзвышацца Уладзіміра-Суздальскае, Галіцка-Валынскае княства.

  реферат, добавлен 27.04.2012

 • Утворення СРСР. Взаємодія союзних та республіканських органів влади, їх правовий статус. Соціально–економічний лад, державний устрій України за Конституцією УРСР 1937 р. Західні регіони України у міжвоєнний період. Утворення національних організацій.

  реферат, добавлен 03.03.2009

 • Утворення Австро–Угорської монархії. Причини утворення дуалістичної держави. Територіальний устрій. Остаточне відокремлення суду від адміністрації. Основи правового устрою. Йосифіанська книга законів. Законодавча рівноправність усіх народів імперії.

  реферат, добавлен 24.02.2009

 • Боротьба за Київський престол. Розквіт Русі при Ярославі Мудрому, короткий біографічний нарис життя та володарювання даної історичної особи. Церква і релігія при Ярославі, закладення монастирів. Митрополит Іларіон та головні напрямки його діяльності.

  реферат, добавлен 14.03.2012

 • Причини, зміст і наслідки політики расової сегрегації (апартеїду), що проводилася в Південно-Африканській Республіці. Утворення національно-визвольних рухів з метою боротьби проти расизму. Падіння злочинного режиму та початок демократичних змін в країні.

  презентация, добавлен 25.04.2014

 • Виникнення Галицько-Волинської держави, етапи розвитку. Зовнішні і внутрішні зв’язки Галицько-Волинської держави. Вплив християнства на культуру Галицько-Волинської держави. Розвиток освіти і писемності, поширення наукових знань. Архітектура та малярство.

  курсовая работа, добавлен 04.05.2014

 • Початок політичної діяльності Бісмарка. Роль Бісмарка в утворенні Північно-німецького союзу. Утворення Німецької імперії. Особливості дипломатії після утворення Німецької імперії. Значення політики для подальшого військово-політичного розвитку Німеччини.

  курсовая работа, добавлен 25.03.2014

 • Особливості мистецтва виготовлення та оздоблення зброї в Стародавній Русі у ІХ-ХІ ст. Склад середньовічного озброєння та класифікації речових пам’яток. Неповторна своєрідність військової справи, що на ряд століть вперед визначить шляхи її розвитку.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Філігрань як основна техніка оздоблення золотих і срібних виробів у Стародавній Русі. Використання залізних деталей замість бронзових, рідке застосування рельєфних орнаментів в оздоблюванні клинків - особливості розвитку зброярства у ХІІ столітті.

  статья, добавлен 17.08.2017

 • Поширення писемності та створення освітніх закладів в Київській державі. Історико-географічні відомості та їх відображення в тодішніх літописах. Знання з математики, хімії, астрономії та медицини в Київській Русі, напрямки та особливості їх розвитку.

  реферат, добавлен 30.11.2011

 • Утворення держави Золота Орда, її устрій. Перший похід монголів на Русь, трагедія на р. Калці. Падіння Переяславського і Чернігівського князівств, оборона Києва. Наслідки монголо-татарської навали. Справляння данини і встановлення влади, життя населення.

  реферат, добавлен 18.12.2012

 • Саслоўная структура Маскоўскай Русі. Падзел феадалаў на баяраў і дваран. Разраду сялян: государевы, баярскія, манастырскія і абшарніцкія. Гандаль праз Чорнае мора, Пскоў, Ноўгарад. Усходняе, заходнееўрапейскае і міжземнаморскае напрамкі гандлёвых сувязяў.

  презентация, добавлен 05.02.2014

 • Відображення історичних подій України XVII–XVIII ст. у творчості Т. Шевченка. Вплив подорожі поета Тернопільщиною на написання нових творів. Роль Кобзаря у національно-визвольному русі в XIX ст., зокрема, у діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

  реферат, добавлен 09.12.2014

 • Аналіз впливу князювання Ольги на відносини Русі з іншими країнами, з Візантією. Коротка характеристика помсти Ольги за смерть чоловіка. Таїнство хрещення княгині, його загальнодержавне та політичне значення. Зміцнення міжнародного положення Русі.

  контрольная работа, добавлен 15.02.2017

 • Проголошення Берестейської унії – одна з найважливіших подій в історії церковного життя в Україні. Передумови утворення Української греко-католицької церкви. Причини укладення унії для православних єпископів, католицьких священиків і польської шляхти.

  реферат, добавлен 28.11.2010

 • Виникнення Литви та її спорідненість с Київщиною. Легенда про походження Литви, постання національної держави. Початок Литовської доби на Русі-Україні. Значення битви на Синіх водах. Устрій українських земель, зростання значення Київського князівства.

  реферат, добавлен 23.12.2009

 • Витоки українського етносу. Давні риси української мови. Київська Русь, ранньоукраїнська держава. Давньоруська народність: історична реальність і ідеологічна вигадка. Про "спільну колиску", "старшого" та "менших" братів. Мовна ситуація в Київській Русі.

  реферат, добавлен 27.02.2009

 • Тимчасовий режим у Франції (1944-1946 рр.). IV Республіка, утворення V Республіки, режим "особової влади". Розвиток країни після Ш. де Голля. Соціально-економічний і політичний розвиток у 80-90-х рр. (Ф. Міттеран). "Співіснування" наприкінці ХХ ст.

  контрольная работа, добавлен 26.06.2014

 • Точки зору на час, місце зародження й етногенез різних гілок слов'ян й їх належності до праслов'янського світу найдавнішого населення Європи: концепції Київської школи археології, теорія походження українського народу археолога й мовознавця В. Петрова.

  реферат, добавлен 25.03.2010

 • Історичні корені югославської кризи. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців. Національне питання в державі. Розпад Югославії, громадянська війна і її наслідки. Керівна участь США у вирішенні югославської проблеми. Україна і балканське питання.

  курсовая работа, добавлен 28.10.2010

 • Утворення та розвиток Скандинавських країн. Природно-географічні умови Скандинавії. Суспільний та державний лад на Скандинавському півострові. Причини слабкості бюргерства. Вільне селянство феодальної Норвегії. Норвезьке суспільство в раннє середньовіччя.

  реферат, добавлен 04.09.2010

 • Распрацоўка пытанняў княжых з'ездаў у дарэвалюцыйнай гістарыяграфіі. Савецкая гістарычная навука аб ролі і значэнне княжых з'ездаў. Сучасная гістарычная думка аб прычынах, ход і наступствы княжых з'ездаў ў кантэксце фарміравання дзяржаўнасці Украіны-Русі.

  дипломная работа, добавлен 11.06.2012

 • Історичні передумови утворення Центральної Ради України. Значення та характеристика I і ІІ Універсалів Центральної Ради й реакція на них Тимчасового уряду. Домагання автономії у складі демократичної Росії - головний зміст стратегії Центральної ради.

  реферат, добавлен 22.09.2010

 • Утворення гетьманського уряду. Проголошення незалежності більшовицької УНР. Соціальні реформи Скоропадського. Зовнішньополітичний курс України на початку ХХ століття. Створення у Харкові радянського уряду України. Особливості утворення КІІ(б)У та УКП.

  реферат, добавлен 13.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.