Особливості застосування з’єднань та військових частин ракетних військ та артилерії в операції щодо ліквідації збройного конфлікту

Основні чинники воєнно-політичної обстановки. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України. Зміст операції щодо ліквідації збройного конфлікту. Форми та способи бойового застосування РВіА в операції щодо ліквідації збройного конфлікту.

Подобные документы

 • Загальні відомості про боєприпаси та їх класифікація. Історична довідка про виникнення снарядів, їх призначення та види. Таврування, фарбування та маркування боєприпасів. Призначення та будова гранат. Зберігання боєприпасів у військових частинах.

  реферат, добавлен 14.08.2009

 • Засоби зв’язку командно-штабної машини забезпечують симплексний телефонний радіозв’язок у відповідних режимах. Склад обладнання та його розміщення. Розміщення апаратури. Призначення складових частин. Пульт командира і радиста. Блок проводного зв’язку.

  учебное пособие, добавлен 01.02.2009

 • Призначення польового заправного пункту ПЗП-14, принцип його роботи та функціональні особливості. Організація роботи ПЗП-14: будова та головні елементи, технічна схема, заправка колісних і гусеничних машин. Основні засади експлуатації технічних засобів.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2012

 • Класифікація та види стихійних лих. Пожежі, показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів. Захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу.

  контрольная работа, добавлен 28.09.2009

 • Основні положення нормативно-правової бази в сфері цивільної оборони, захисту населенні і територій від надзвичайних ситуацій. Система, задачі та керівництво Цивільної оборони. Права та обов’язки працівників, службовців та населення по Цивільній обороні.

  реферат, добавлен 23.12.2006

 • Практические навыки по выполнению обязанностей начальника связи мотострелкового батальона при подготовке боевых действий. Организационно-методические указания, изучение общей тактической обстановки и нанесение ее на карту. Разработка схемы радиосвязи.

  курс лекций, добавлен 28.10.2009

 • Оценка оперативно-тактической обстановки, характера действий противника и своих войск. Схема разрушения и масса заряда для взрывания железнодорожных объектов, водопропускной трубы, ВСП, линии связи и СЦБ. Материальное обеспечение заградительных работ.

  контрольная работа, добавлен 10.09.2012

 • Уяснение задачи на основании полученного предварительного боевого распоряжения. Оценка противника, своих войск, характера местности и обстановки. Определение замысла боя. Завершение принятия решения командиром батальона, оформление его на рабочей карте.

  контрольная работа, добавлен 02.12.2013

 • Визначення поняття "зброя". Історичні данні про її появу та використання. Характеристики та призначення вогнепальної, мисливської, артилерійської, холодної та пневматичної. Зброя масового знищення (хімічна, біологічна, ядерна) та її вражаючі чинники.

  презентация, добавлен 05.06.2015

 • Определение объемно-планировочных решений защитного сооружения, санитарно-технических устройств и систем жизнеобеспечения. Краткая физико-химическая и токсическая характеристика сероводорода. Первая помощь и лечение при отравлении сернистым газом.

  контрольная работа, добавлен 28.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.