Створення Web-документів. Використання мови HTML

Основи Web-програмування. Використання мови HTML. Базові елементи HTML. Форматування тексту. Вирівнювання тексту та горизонтальна лінія. Значення RGB- коду. Таблиці та списки, посилання та робота з ними. Створення посилань на документи і файли.

Подобные документы

 • Історія розвитку та теорія Web-дизайну. Ефективність програмно-апаратних засобів. Створення Web-сторінки за допомогою мови HTML. Розробка концептуальної моделі підручника. Структура HTML документу, його інформаційних потоків. Форматування тексту, фрейми.

  курсовая работа, добавлен 29.05.2012

 • Принципи створення WEB-сторінок. Правила і програми для створення електронних публікацій. Гіперпосилання. Використання JAVA-скриптів при створенні HTML документу. Графіка у HTML-документах. Утворення та відправлення повідомлень електронної пошти.

  реферат, добавлен 19.10.2007

 • Особливості мови програмування Turbo Pascal. Текстовий редактор Word: набір, редагування та форматування тексту, вставка графічних об'єктів та таблиці в документ, використання редактора формул. Електронні таблиці Excel. Робота з шаблонами документів.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2012

 • Проект сторінки з розміщенням конвертора валют на мові програмування HTML та JavaScript. Розмітка гіпертекстових документів HTML, основні функції, властивості і параметри; структурне форматування. Технології CSS, JavaScript, ефективність використання.

  курсовая работа, добавлен 30.01.2012

 • Створення електронного та WEB-документів. Програмування WEB-версії електронного документа. Можливості оформлення тексту і використання мультимедіа. Використання Dublin Core. Перехід від однієї сторінки до іншої. Посилання на інші електронні ресурси.

  курсовая работа, добавлен 12.10.2012

 • Поняття мови РНР - скриптової мови програмування, яка була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-серверу. Можливості і використання PHP, її переваги і недоліки. Розроблення сайту для турагенства за допомогою гіпертекстової розмітки HTML.

  контрольная работа, добавлен 21.04.2015

 • Розрахунок собівартості інструментальної системи створення електронних підручників. Вибір технології та мови програмування. Загальна характеристика програми і принцип роботи. Вибір мови програмування. Опис тегів, які підтримуються HTML-редактором.

  дипломная работа, добавлен 04.06.2010

 • Створення дистанційного навчального курсу за темою "Граматика англійської мови". Особливості використання каскадних таблиць стилю CSS. Функціональні можливості мови розмітки даних HTML. Інструкція для користувача, вимоги до програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 06.06.2013

 • Робота з текстовим редактором Word для створення документів, що містять текст, маркіровані та нумеровані списки, малюнки, схеми, таблиці, графіки. Використання "художніх" шрифтів, об'єктів WordArt, автофігур. Етапи створення структурованих документів.

  лабораторная работа, добавлен 21.12.2011

 • Особливості експлуатації протоколу HTML (гіпертексту). Засоби обміну інформацією у ньому і підготовка даних у форматі HTML з використанням розширених засобів форматування даних. Основи використання таблиць каскадних стилів і активних елементів JavaScript.

  реферат, добавлен 26.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.