Грошові потоки в системі управління підприємством

Підходи вчених до сутності поняття "грошові потоки". Основні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Шляхи оптимізації системи управління грошовими потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства.

Подобные документы

 • Економічна природа та методичні підходи до здійснення моніторингу фінансового стану. Проведення експрес-моніторингу фінансового стану підприємства та його висновки. Прогнозування та аналіз основних показників діяльності за допомогою програми Excel.

  дипломная работа, добавлен 25.01.2011

 • Економічна сутність та класифікація активів та пасивів підприємства, принципи їх формування. Сутність і завдання управління оборотними та необоротними активами, власним та позиковим капіталом. Фінансово–коефіцієнтний аналіз діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 27.01.2011

 • Вивчення методики управління прибутковістю та ліквідністю організації. Досліджування методичних аспектів оцінки, пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства і його платоспроможності, здійснення аналізу на прикладі виробництва ВАТ "Укрнафта".

  курсовая работа, добавлен 29.01.2014

 • Визначення основних елементів моделі бюджетування через призму взаємозв’язку із загальним процесом управління на підприємстві. Особливість формування фінансової та бюджетної структури організації. Розробка і впровадження системи управлінського обліку.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Дослідження сутності та змісту категорії "економічна безпека". Стратегічні та інноваційні напрями удосконалення системи управління економічною безпекою підприємства ТОВ "Глобино". Економічна безпека України в умовах кризи та у глобалізованій економіці.

  дипломная работа, добавлен 08.03.2015

 • Дослідження фінансового стану підприємства, як економічної категорії та об’єкту управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, оцінка ділової активності.

  дипломная работа, добавлен 16.08.2010

 • Поняття фінансового стану підприємства та його показники. Фінансова стійкість підприємства, її типи та основні показники. Методи аналізу фінансового стану Бродівського держлісгоспу. Методика виконання факторного аналізу прибутку від реалізації продукції.

  курсовая работа, добавлен 14.12.2014

 • Теоретичні аспекти аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства, його вплив на фінансові результати діяльності підприємства. Економічна характеристика ТзОВ "Стар" та системи його управління, ефективність стимулювання персоналу.

  курсовая работа, добавлен 04.09.2010

 • Визначення фінансового стану підприємства та його оцінка. Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз та оцінка показників фінансового стану УМГ "Прикарпаттрансгаз".

  дипломная работа, добавлен 26.08.2010

 • Визначення економічної сутності фінансового стану та понять рентабельність, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність. Доцільність розрахунку окремих показників оцінки фінансового стану підприємства. Процедура формування системи показників.

  курсовая работа, добавлен 15.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.