Грошові потоки в системі управління підприємством

Підходи вчених до сутності поняття "грошові потоки". Основні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Шляхи оптимізації системи управління грошовими потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства.

Подобные документы

 • Економічна природа та зміст системи моніторингу фінансового стану. Організаційно-економічна характеристика Вінницької торгово-промислової палати, оцінка її фінансового стану. Впровадження системи діагностики фінансового стану торгово-промислової палати.

  дипломная работа, добавлен 27.06.2013

 • Теоретичне обґрунтування концептуальних основ формування системи управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств, адекватної ринковим умовам їх діяльності. Аналіз практики фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

  контрольная работа, добавлен 31.01.2011

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция, добавлен 15.11.2008

 • Елементний склад системи управління проектами підприємства. Організаційно-економічний механізм реалізації проекту. Основні особливості облікової політики. Загальна характеристика посередників. Функції різноманітних фінансових посередників та інструментів.

  контрольная работа, добавлен 08.10.2012

 • Організаційна структура підприємства, його засновники, органи управління. Аналіз фінансового стану підприємства, показників ліквідності та фінансової стійкості. Статутний фонд товариства і розрахунок показників, які впливають на прибуток підприємства.

  дипломная работа, добавлен 17.07.2010

 • Основні етапи процесу управління доходами підприємства, фактори, що обумовлюють обсяги доходів. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства. Виконання зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку. Напрями операційної діяльності.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2014

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 28.04.2011

 • Концепції теорії формування та використання прибутку підприємств. Дані для розрахунку показників фінансового стану підприємства в програмі Project Expert. Стратегічна карта поліпшення фінансового стану підприємства. Аналіз ліквідності і рентабельності.

  дипломная работа, добавлен 31.05.2014

 • Економічна суть і структура грошової системи. Паперово-кредитна система грошей. Порядок безготівкової емісії та обігу грошових знаків. Грошові системи монометалевого і біметалевого обігу. Творення грошової системи України. Види державних грошових знаків.

  реферат, добавлен 30.01.2015

 • Теоретико-методологічні основи комплексної оцінки фінансового стану підприємства та шляхи його удосконалення. Обґрунтування ефективності вибору форми безготівкових розрахунків. Формування оптимального залишку грошових активів на підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 03.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.