Розробка системи менеджменту в МПП ТзОВ "Продекологія"

Основи операційного менеджменту. Формування функцій менеджменту в "Продекологія". Організація взаємодій, функції менеджменту. Організація управлінської праці. Витрати на управління підприємством, ефективність управлінської праці. Схеми процесу мотивації.

Подобные документы

 • Розробка та раціоналізація відповідно до змін середовища функціонування системи менеджменту підприємства, яке спеціалізується на послугах з прокату гірськолижного спорядження. Формування функцій менеджменту на підприємстві, використання його методів.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2013

 • Використання методів менеджменту в організації. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Оцінювання ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа, добавлен 01.06.2019

 • Історія дослідження реалізації законів та закономірностей менеджменту в управлінні організацією. Сутність законів теорії та практики менеджменту, проблеми їх застосування. Функції фінансового менеджменту, топ-менеджменту та менеджменту планування.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2011

 • Функції та мета антикризового управління. Концептуальна модель процесу антикризового управління підприємством. Підвищення мобільності капіталу підприємства та загального рівня конкурентоспроможності. Оцінка антикризового менеджменту на ПАТ "Мотор Січ".

  курсовая работа, добавлен 12.02.2013

 • Фінансовий менеджмент в господарстві, що функціонує в ТОВ СП "Нібулон" м. Старобільськ. Сутність і структура фінансового менеджменту, механізм його функціонування. Ефективність фінансового галузевого менеджменту. Охорона праці, природи та екології.

  курсовая работа, добавлен 04.01.2011

 • Загальна характеристика підприємства. Організація взаємодії його підрозділів, особливості менеджменту. Середньооблікова чисельність персоналу. Особливості оплати праці на підприємстві. Аналіз фінансових результатів виробничо-господарської діяльності.

  отчет по практике, добавлен 23.03.2015

 • Зміст сучасного менеджменту, основні його принципи. Роль економічної і організаційної сфер в розвитку галузевого і загальноекономічного механізмів менеджменту. Використання методів менеджменту та проектування комунікацій на підприємстві "Барвінок".

  курсовая работа, добавлен 26.12.2010

 • Етапи становлення управлінської науки. Розвиток класичної теорії менеджменту Ф. Тейлора. Принципи адміністративної школи менеджменту за Файолем. Родоначальники неокласичної (поведінкової) теорії, ієрархія потреб Абрахама Маслоу. Школа людських стосунків.

  реферат, добавлен 01.03.2016

 • Ознайомлення із основними внесками у розвиток управлінської діяльності Дюпіна (організація курсу індустріальної освіти), Сея Жана-Батіста, Файоля (класична школа менеджменту), Франсуа (свобода торгівлі), Прудона (анархізм), Фрідріха та Макса Вебера.

  реферат, добавлен 28.04.2010

 • Розробка місії, цілей та стратегії управління підприємством, концепції менеджменту окремих видів підприємств. Особливості функціонального управління підприємствами невиробничої сфери. Аналіз управління товарними запасами в торговельному підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 10.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.