Місце матеріальних норм в системі правового регулювання міжнародних приватних трудових відносин

Трудові відносини як предмет міжнародного приватного права. Використання цивілістичних принципів і конструкцій в теорії і практиці трудового права. Полеміка необхідності відділення міжнародного трудового права від міжнародного приватного права.

Подобные документы

 • Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання. Специфічний зміст фінансової діяльності. Особливі риси правового регулювання суспільних відносин. Фінансове право в системі права України. Система та джерела фінансового права.

  реферат, добавлен 11.12.2011

 • Характеристика етапів розвитку приватного права в Римській державі. Роль римського права в правових системах феодальних та буржуазних держав. Значення та роль римського приватного права на сучасному етапі, його вплив на розвиток світової культури.

  контрольная работа, добавлен 20.10.2012

 • Сфера действия норм трудового права в современных условиях хозяйствования организаций различных форм собственности и организационно-правовой формы деятельности. Особенности действия норм трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц.

  реферат, добавлен 18.01.2015

 • Предмет і метод адміністративного права, його соціальне призначення і система. Адміністративно-правові норми та відносини. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями. Розмежування норм кримінального і адміністративного права.

  контрольная работа, добавлен 15.03.2010

 • Вивчення поняття фінансового права – сукупності юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають в процесі планового залучення, розподілу і використання грошових фондів державою. Визначення місця фінансового права у системі права України.

  реферат, добавлен 11.05.2010

 • Система соціальних норм, місце та роль права в цій системі. Поняття права, його ознаки, функції, принципи. Поняття системи права як внутрішньої його організації. Характеристика основних галузей права України. Джерела права як зовнішні форми його виразу.

  курсовая работа, добавлен 25.11.2010

 • Понятие труда и формы общественной организации труда. Особенности комплекса способов правового регулирования труда, являющегося методом трудового права. Ограничение трудового права от смежных отраслей, связанных с трудом (гражданского, административного).

  контрольная работа, добавлен 17.11.2014

 • Предмет, система и источники трудового права. Основные принципы правого регулирования труда. Средства обеспечения исполнения прав и обязанностей сторон трудового правоотношения. Система трудового права в зарубежных странах: Германия, Англия, США.

  курсовая работа, добавлен 29.08.2013

 • Общая характеристика, понятие и система основных принципов трудового права. Исходные положения, определяющие и выражающие сущность трудового права. Источники основных принципов трудового права. Направления дальнейшего развития трудового законодательства.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2014

 • Правовое регулирование обеспечения интересов основных субъектов трудового права. Цели и задачи трудового права. Функции трудового права. Функции правового обеспечения интересов работодателя и его интересов, а также работника и его представителей.

  курсовая работа, добавлен 09.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.