Моделювання процесів та апаратів харчової, біо- та хімічної технології в середі FlexPDE

Основи роботи з пакетом FlexPDE: select, coordinates, variables, definitions, initial values, equations, constraints, extrusion. Оператори і функції програмного пакету. Рівняння руху рідини в циліндричній системі координат. Математичні функції, константи.

Подобные документы

 • Основні типи даних, математичні оператори й функції, що використовуються у Visual Basic. Числові, рядкові й логічні дані. Описання даних у підрозділі програми. Приклад використання функції перетворення даних. Елементи управління та їх змінені властивості.

  лабораторная работа, добавлен 28.11.2010

 • Поняття та види векторів. Прості математичні операції над ними. Векторний добуток, його геометричні та алгебраїчні властивості. Визначення та реалізація програмного класу багатовимірних векторів. Перевантажені оператори та дружні оператор-функції.

  курсовая работа, добавлен 15.01.2012

 • Основні математичні функції табличного процесора Excel, особливості та правила їх використання. Основи мови макросів, порядок їх запису та виконання. Поняття та характерні риси макрофункцій, їх призначення та правила використання в програмі Excel.

  контрольная работа, добавлен 16.10.2009

 • Тип як множина допустимих значень і операцій над об’єктами, формат його внутрішнього представлення. Класифікація типів даних; масиви, записи, файли, стандартні модулі. Функції і оператори роботи з рядками, засоби їх обробки: процедури і функції.

  реферат, добавлен 13.11.2010

 • Демонстрація базової функції та функції в загальному вигляді з можливістю зміни параметрів A, B, C, D. Збереження поточних параметрів у файлі з наступним завантаженням. Підписи шкали осей координат і точки центру осей координат; друк отриманого графіка.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2013

 • Характеристика інструментів MatLab - пакету прикладних програм для числового аналізу. Основні функції та можливості програмного комплексу. Скриптова мова програмування. Побудова моделі штучної нейронної мережі за допомогою команди NNTool та її тестування.

  лабораторная работа, добавлен 11.06.2015

 • Правила оголошення та функціональне призначення простих і структурних операторів мови Паскаль. Принципи використання символьних масивів, процедур і функцій для обробки рядків. Особливості виконання операцій поєднання та порівняння над рядковими даними.

  реферат, добавлен 13.11.2010

 • Характеристика програмного забезпеченнягалузь його використання, вимоги до розробки та її джерела, мета та призначення. Структура й основні принципи побудови систем автоматизації конструкторської документації. Технології параметричного моделювання.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2012

 • Хронологія реалізації концепцій електронних таблиць як ефективного засобу проведення чисельного моделювання ситуації чи об'єкта. Принципи роботи із програмою Microsoft Excel. Опис груп програмного забезпечення ПК. Приклади новітніх цифрових технологій.

  реферат, добавлен 26.10.2010

 • Алгоритм ознайомчої роботи із пакетом DipTrace PCB Layout по трасуванню друкованої плати в автоматичному режимі: відкриття програмного забезпечення, створення зв'язків між елементами плати, редагування створених трас, конструювання таблиці зв'язків.

  лабораторная работа, добавлен 23.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.