Особливості жінок, що зазнали сексуального насилля

З’ясування наслідків зґвалтувань на особистість жінки. Посттравматичні стресові розлади. Порівняння психологічних особливостей жінок, що зазнали і що не зазнали сексуального насилля. Розробка рекомендацій щодо реабілітації жертв сексуального насилля.

Подобные документы

 • Український варіант проблеми насильства над жінкою та дитиною в сім'ї. Домашнє насилля, його особливості та види. Соціально-психологічні характеристики жінок та дітей-жертв сімейного насилля. Методи соціальної роботи з жертвами сімейного насилля.

  творческая работа, добавлен 05.04.2008

 • Поняття насилля та його різновиди як соціальна проблема. Зміст соціальної роботи з жертвами насилля. Сутність соціальної реабілітації та причини, що зумовлюють її необхідність. Правовий аспект захисту. Заходи профілактики та способи його уникнення.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2013

 • Історія жорстокості до дітей в родині, теоретичні підходи до пояснення причин її виникнення. Соціально-педагогічні та психологічні характеристики жінок та дітей-жертв домашнього насилля. Види насильства щодо дітей, їх причини та наслідки, профілактика.

  дипломная работа, добавлен 26.03.2015

 • Понятие и виды девиаций сексуального поведения молодёжи. Девиации сексуального поведения (подростковый промискуитет): динамика изменений и современное состояние. Сексуальное воспитание как технология профилактики девиаций сексуального поведения.

  курсовая работа, добавлен 30.06.2014

 • Становление психосексуальной сферы женщины. Психологические факторы сексуального удовлетворения. Классификация форм фригидности. Методики исследования различий и особенностей сексуального профиля у девушек с разным уровнем сексуального удовлетворения.

  дипломная работа, добавлен 22.09.2011

 • Травмирующее события и его последствия для человека. Понятие и признаки посттравматического стрессового расстройства. Переживание сексуального насилия детьми. Поиск методов и форм психологической помощи при посттравматических стрессовых расстройствах.

  курсовая работа, добавлен 10.02.2014

 • Основні новоутворення у підліткововому віці. Міжнародне дослідження впливу Інтернет мереж на цінності сучасної молоді. Психосексуальний розвиток підлітків. Лібералізація ціннісних уявлень. Віртуальне хижацтво, порнографія, насилля, інформаційна небеспека.

  дипломная работа, добавлен 10.06.2014

 • Социальные, психологические, социально-психологические и биологические причины и условия расстройства сексуального здоровья. Симптомы психосексуальных нарушений как результат действующих деструктивных процессов и проявлений психологической защиты.

  реферат, добавлен 17.04.2019

 • Предмет і завдання сексології і сексопатології. Визначення сексуального здоров'я. Фактори, що обумовлюють здорову сексуальність. Сексуальні розлади у психічно хворих. Методи лікування сексуальних порушень. Психотерапія як система лікувальних впливів.

  курсовая работа, добавлен 02.03.2008

 • Рассмотрение важных проблем, вызывающих тревогу среди молодежи: насилие по отношению к женщинам, употребление наркотиков. Общая характеристика способов оценки моделей социального и сексуального поведения студенческой молодежи, анализ особенностей.

  презентация, добавлен 05.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.