Можливості поєднання курсів "Фізичне виховання" та "Валеологія" з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Суть, функції та організаційно-педагогічні передумови здійснення міжпредметних зв'язків. Взаємозв’язок курсів "Валеологія" та "Фізична культура" в шкільному курсі. Приклади інтегрованих завдань валеологічного змісту в шкільному курсі фізичної культури.

Подобные документы

 • Застосування тестових технологій на уроці хімії як методу педагогічної діагностики. Основні критерії тестування: валідність, надійність, ефективність, складність. Розробка тестових завдань для контролю засвоєння теми "Хімічні реакції" у шкільному курсі.

  курсовая работа, добавлен 13.12.2013

 • Взаємозв'язок загальнотехнічних предметів із загальноосвітніми і спеціальними при підготовці робочих складних видів праці. Реалізація міжпредметних зв'язків між загальноосвітніми і загальнотехнічними предметами (на прикладі математики і креслення).

  курсовая работа, добавлен 18.10.2010

 • Поняття величин в математиці, їх класифікація та різновиди: скалярні та векторні. Різні підходи до поняття скалярної та векторної величини в математиці, принципи його формування та наукове обґрунтування. Відображення в шкільному курсі математики.

  курсовая работа, добавлен 13.04.2016

 • Впровадження сучасних інформаційних технологій як один із пріоритетів розвитку освіти сучасної України. Комп'ютер як ефективний засіб навчально-виховного процесу, обробки і аналізу педагогічної інформації. Особливості його використання на уроках фізики.

  реферат, добавлен 10.02.2014

 • Особистісний підхід до організації раціонального навчання з урахуванням унікальності кожної особистості. Основні інтегровані суб'єкти виховного впливу в шкільному середовищі. Духовність в процесі педагогічного виховання, взаємозв'язок з родиною.

  реферат, добавлен 15.10.2012

 • Педагогічне керування та виховання активізації пізнавального процесу, ефективні засоби його активізації та використання прийомів ігрового методу на заняттях фізичної культури. Народні ігри, їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури.

  курсовая работа, добавлен 26.09.2010

 • Виховання організованості учнів. Умови виховання організованості на уроках фізичної культури у початковій школі. Психолого-педагогічна суть організованості як особистої якості. Самостійність, наполегливість та уважність як елемент організованості.

  дипломная работа, добавлен 23.10.2009

 • Сакральний текст як лінгвокультурний феномен. Психолого-педагогічні основи вивчення священних книг Індії в загальноосвітній школі. Формування початкових знань учнів про священні книги Індії в пропедевтичному курсі світової літератури та їх поглиблення.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

 • Нормативно-правове забезпечення і завдання фізичної освіти у школах сьогодення. Порівняльна характеристика, висвітлення позитивних та негативних рис фізичного виховання школярів. Організаційно-методологічні засади проведення уроків фізичної культури.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2014

 • Особливості навчання у шкільному фізичному вихованні. Формування рухових вмінь та навичок. Методи навчання фізичним вправам. Дослідження методики навчання кидку однією рукою від плеча на уроках з фізичної культури з метою оцінки її ефективності.

  курсовая работа, добавлен 26.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.