Педагогічні погляди Арістотеля

Вплив вчителів Аристотеля на розвиток його світоглядних ідей та зміст і головні положення його праць. Роль провідних державотворчих уявлень, педагогічної спадщини, філософських та морально-етичних постулатів вченого у розвитку педагогіки та філософії.

Подобные документы

 • Й.Г. Песталоцці як видатний швейцарський педагог-демократ, його життєвий та творчий шлях, головні методологічні положення теорії. Основні моменти та принципи педагогічної системи А. Дістерверга. Педагогічна теорія Й.Ф. Гербарта, його ідеї та методи.

  реферат, добавлен 21.04.2011

 • Аналіз уявлень про фітнес, історія його розвитку як оздоровчої системи. Дитячий фітнес та його напрями. Його вплив на розвиток фізичних якостей дітей дошкільного віку. Педагогічні умови акультурації фітнесу у систему спортивно-оздоровчих заходів дітей.

  курсовая работа, добавлен 21.04.2019

 • Історичний шлях розвитку педагогіки Риму. Педагогічні погляди Катону, Цицерона, Квінтілліана, Лукреція. Римська цивілізація епохи республік та імперії, хронологічні рамки її існування. особливості освіти і виховання кожного з трьох періодів розвитку Риму.

  курсовая работа, добавлен 25.07.2009

 • Етапи педагогічної діяльності та основні педагогічні ідеї С.Т. Шацького. Організація навчально-виховної практики у школі-колонії "Бадьоре життя". Погляди С.Т. Шацького на формування дитячого колективу. Значення ідей С.Т. Шацького для педагогічної науки.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2014

 • Поняття про дисципліну в радянські і в наші часи. Шляхи виховання дисципліни. Вимога як принцип формування дисципліни. Педагогічні погляди та принципи А.С. Макаренка, його внесок у розвиток сучасної педагогіки. Поєднання навчання з продуктивною працею.

  реферат, добавлен 29.12.2010

 • Зародження й розвиток природознавчих методичних ідей у Київській Русі. Розвиток основних природознавчих методичних ідей у братських школах. Шкільне природознавство та методика його викладання в XVIII-XIX ст. Розвиток методики навчання біології в XX ст.

  курсовая работа, добавлен 06.10.2010

 • Зміст та завдання викладання мистецтва в початковій школі, особливості розвитку творчих здібностей учнів засобами мистецтва. Загальна характеристика виховної системи Сухомлинського, педагогічні аспекти народної педагогіки та погляди на музичне виховання.

  курсовая работа, добавлен 06.10.2012

 • Музично-виховні ідеї угорського композитора Б. Бартока, положення його педагогіки. Естетичні погляди Бели Бартока, його творчість в контексті музичної культури XX ст. Інтонаційне і музично-піаністичне виховання учнів в педагогічній системі Б. Бартока.

  курсовая работа, добавлен 26.05.2014

 • Головні етапи становлення та розвитку Г. Ващенка як вченого і педагога, його науково-педагогічна діяльність. Освітні концепції формування особистості в педагогічній спадщині Григорія Григоровича. Його розуміння національного виховання української молоді.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2013

 • Сутність, основні категорії педагогіки - науки, яка вивчає процеси виховання, навчання та розвитку особистості. Виховання, як цілеспрямований та організований процес формування особистості. Вчитель, його функції, соціально-педагогічні якості і вміння.

  реферат, добавлен 30.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.