Жыццёвы і творчы шлях Яна Чачота

Азнаямленьне з біяграфічнай гісторыяй жыцця і зараджэннем літаратурнага таленту Яна Чачота. Стылістычнае асаблівасцю спявае стала выкарыстанне нацыянальнага фальклору пры напісанні балад "Свіцязь", "Мышанка". Вызначэнне ўкладу Яна ў галіну мовазнаўства.

Подобные документы

 • Барацьба простых людзей-беларусаў з панамі-прыгнятальнікамі ў цэнтры п'есы У. Галубка "Пан Сурынта". Творчыя і педагагічныя прынцыпы Е. Міровіча. Першая п'еса Е. Міровіча "Апякун". Творчыя плён падарожжа Уладзіміра Мікалаевіча Дубоўка па Палессі.

  курсовая работа, добавлен 25.03.2011

 • Вызначэнне месца сатыры і гумару ў сістэме родаў, відаў і жанраў літаратуры. Дыферэнцыяцыя поглядаў даследчыкаў на сатырычны род. Пародыя, эпіграма, працэс станаўлення і развіцця жанру пародыі ў беларускай літаратуры ХХ ст. Парадыйная спадчына Г. Юрчанкі.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2010

 • Міхась Зарэцкі — таленавіты прадстаўнік новай пісьменніцкай генерацыі, што прыйшла ў беларускую літаратуру на пачатку 20-х гадоў. Вера у неабходнасць рэвалюцыйнага абнаўлення жыцця і ўсталяванне сацыяльнай справядлівасці. Знаёмства з раннімі творамі.

  реферат, добавлен 24.02.2011

 • "Вы помните, когда возник лицей…". "Гроза двенадцатого года…". "Наставникам, хранившим юность нашу…". "Являться Муза стала мне". Первая любовь. "Публичное испытание". "Друзья! Прекрасен наш союз…". Литературные влияния.

  реферат, добавлен 16.12.2003

 • Царкоўна-рэлігійная літаратура у ліку першых старабеларускіх перакладаў твораў. Апокрыф "Пра дванаццаць пакут", павучальныя гісторыі жыцця хрысціянскіх герояў, прызнаных царквою святымі за падзвіжніцтва ў імя хрысціянскай веры. Свецкая літаратура.

  реферат, добавлен 25.02.2011

 • Агульная характарыстыка літаратурнага працэсу ХХ стагоддзя праблемна-тэматычны аспект твораў малой прозы (на прыкладзе творчасці Якуба Коласа, Дзмітрака Бядулі, Цёткі). Філасофскія матывы ў творах. Іх выхаваўчая роля і адраджэнская скіраванасць твораў.

  курсовая работа, добавлен 13.12.2013

 • Свет паэзіі Рыгора Барадуліна – асобны, шырокі і высокі, маляўнічы і шматгалосы. У яго ўваходзіш сёння, як ва ўжо знаёмы і блізкі сваімі ўрочышчамі палёў і пералескаў, рэк і азёр свет. Душа паэта – мастака філасофскай думкі. Разуменне паэтам жыцця.

  курсовая работа, добавлен 30.03.2008

 • М. Горький как творец положительных общественных типов. Ревностный проповедник индивидуализма, защитник самой безграничной свободы личности. Темой всех его лучших произведений стала фигура беспокойного человека, стремящегося к абсолютной свободе и свету.

  реферат, добавлен 10.04.2009

 • Цішка Гартны як песняр працы і змагання, першы пралетарскі паэт Беларусі, аўтар першага закончанага беларускага рамана. Кароткі нарыс жыцця , этапы асобаснага і творчага станаўлення дадзенага аўтара. Аналіз самых вядомых твораў і зборнікаў Цішки Гартны.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2013

 • Асвятленне творчасці Ясеніна ў сувязі з яго жыццёвымі перажываннямі, лёсам. Матывы любоўнай лірыкі розных гадоў жыцця пісьменніка і стылістычныя асаблівасці паэзіі. Уплыў жанчын, з якімі Ясенін спрабаваў звязаць свой лёс, на яго паэтычны творчасць.

  дипломная работа, добавлен 27.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.