Ортега-і-Гассет Х. "Повстання мас". Філософське осмислення проблеми кризи та дегуманізації культури

Життєвий шлях Хосе Ортега-і-Гассета - іспанського філософа, сина іспанського письменника Ортеґи Мунільї. Основні філософські погляди та творчий доробок автора: "Роздуми про Дон-Кіхота", "Стара та нова політика", "Безхребетна Іспанія", "Повстання мас".

Подобные документы

 • Зародження українського бароко та його зв'язок з Європейським Просвітництвом. Григорій Сковорода: життєвий шлях та філософські погляди. Тема самопізнання у творах письменника, його вчення про дві натури і три світи, про сродну працю та щастя народу.

  курсовая работа, добавлен 12.11.2010

 • Философия глазами Хосе Ортега-и-Гассета, который называл ее философией "жизненного разума", противопоставляя ее как рационализму, так и интуитивизму. Философия глазами К. Поппера и Фридриха Вайсмана. Сравнение точек зрения этих трех мыслителей-философов.

  реферат, добавлен 02.06.2011

 • Зигмунд Фрейд: бессознательные основания криминального поведения, основы психоанализа. Йохан Хейзинга: игровая концепция правосудия. Хосе Ортега-и-Гассет: философия юной и стареющей государственности. Альбер Камю: экзистенциальная философия преступления.

  реферат, добавлен 11.03.2010

 • Аристотель - давньогрецький філософ, учень і рішучий супротивник Платона, його життєвий шлях. Основні філософські та політичні погляди. Чотирьохпринципна структура всякої речі, як організму. Держава є політичне спілкування. Аристотель про душу.

  контрольная работа, добавлен 20.09.2008

 • Бунт мас як найтяжча криза суспільства дев'ятнадцятого століття. Явище пересичення та пошуки свого місця. Життя пересічної людини у "Піднесенні історичного рівня". Ортега-і-Гасет та його думки про те, що кожне наступне покоління розумніше за попереднє.

  конспект произведения, добавлен 18.05.2009

 • Основные течения и модели современного философского мышления. Философии личности и свободы Н.А. Бердяева в духе религиозного экзистенциализма и персонализма. Философско-культурологические исследования О. Шпенглера. Социальные проблемы Ортега-и-Гассета.

  доклад, добавлен 10.02.2011

 • Противоречие между человеком и машиной как источник кризиза культуры XX века. Причины роковой роли техники в человеческой жизни. Итоги XIX века. О.Шпенглер. Х.Ортега-и-Гассет. Процесс отчуждения. А.Шопенгауэр, Ф.Ницше. Экзистенциализм. А.Камю.

  реферат, добавлен 15.06.2004

 • Естетичні погляди та етапи творчості видатного французького просвітника, філософа, історика, літератора Вольтера. Аналіз філософських творів письменника. Своєрідність будови сюжету повісті "Кандід". Ідейно-тематичний зміст оповідання "Простодушний".

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Класичні філософські першоджерела, філософські погляди мислителів різних історичних епох, країн і народів. Виклад текстів-фрагментів супроводжується короткими вступами, що вміщують біографічні і творчі дані авторів праць, та питаннями для самоконтролю.

  учебное пособие, добавлен 25.02.2010

 • Махатма Ганді: життя та епоха, африканські університети, політичні погляди та філософські вчення. "Соляний похід" в ім’я нової Індії. Боротьба за Індію та шлях до незалежності. Тюрми та голодування, остання жертва на вівтар свободи та смерть Ганді.

  курсовая работа, добавлен 08.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.