Образно–стилiстичний та iконографiчний аналiз iкони "Старозавiтна Триiця" ("Гостиннiсть Авраама")

Ікона "Старозавiтна Триiця" з колекцiї харкiвського художнього музею. Образно–стилiстичний та iконографiчний аналiз iкони. Традиції та новації в інтерпретації сюжету. Персоналізація Христа та Триєдинство. Символіка поз, жестів, кольорів та кола в іконі.

Подобные документы

 • История древнерусской иконописи и источники христианской иконографии. Специфика русской иконописи. Понятие и особенности христианской иконографии. Развитие иконографических типов персонального изображения Иисуса Христа. Смысловая гамма иконописных красок.

  реферат, добавлен 30.09.2011

 • Різноманітні культурні традиції та суспільний лад Індії. Кастовий поділ населення на брахманів, кшатріїв, селян, шудрів і недоторканих. Музична культура, взірці архітектури, прикладне мистецтво, ювелірництво і ткацтво. Особливості національного одягу.

  контрольная работа, добавлен 29.11.2010

 • Загальна характеристика Індії. Священні місця країни: буддійські і індуїсти храми, монастирі, вівтарі, гомпи, ашрами. Характеристика ознак, відмінностей заміжньої індійки. Традиції в їжі в Індії. Шлюб як священний обов'язок. Проведення сікхського моління.

  реферат, добавлен 01.12.2009

 • Історія розвитку абстракційно-асоціативної неокласики. Передумови зародження неокласицизму, його специфіка - інтенсивна "реміфологізація" античної культури. Вплив даного художнього напрямку на формування сучасних хореографічних стилів балету ХХ-ХХІ ст.

  курсовая работа, добавлен 27.04.2011

 • Формування загальноєвропейської культурної традиції в погляді на культурний розвиток людства. Засади європейської культури. Формування культурологічної думки в Україні в XVII-XVIII ст. Культурна проблематика в українській суспільній думці ХІХ-ХХ ст.

  лекция, добавлен 06.02.2012

 • Різноманітність і контрастність природних умов як особливість країн Закавказзя. Головні риси грузинського мистецтва. Культурно-духовні традиції Азербайджану. Характеристика основних рис землеробської культури Вірменії. Традиційні форми грузинського житла.

  реферат, добавлен 21.10.2012

 • Высочайший манифест о построении в Москве церкви во имя Спасителя Христа 25 декабря 1812 года. "Главнейшие мысли" архитектора А.Л. Витберга о храме. Идея тройственного храма. Желание Витберга увековечить память всех погибших на войне 1812 года в храме.

  реферат, добавлен 17.05.2010

 • Особенности исторического и художественного развития Венеции в XVIII в. История развития художественного таланта Тьеполо. Видоизменение живописной манеры мастера на примере произведений "Жертвоприношение Авраама", "Пир Клеопатры", "Положение во гроб".

  курсовая работа, добавлен 26.11.2010

 • Історія виникнення постмодерністського напряму в культурі. Принцип барокової зв'язаності та цілісності - характерний признак постмодернізму в архітектурі. Аналіз архітектурних особливостей музею Гуггенгайма, що знаходиться в іспанському місті Більбао.

  презентация, добавлен 23.11.2017

 • Найхарактерніша риса художньої культури Індії. Синтез поезії, музики, хореографії. Сюжети легенд, епічних творів, підказані природою та життям як теми танців. Канонічні рухи очей, шиї, голови й інших частин тіла. Головні елементи індійського танцю.

  презентация, добавлен 06.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.