Сучасні уявлення про мегасвіт

Астрономія як наука про будову і розвиток космічних тіл і їх систем, історія розвитку. Загальна характеристика Всесвіту, поняття галактики та метагалактики. Зірки: створення, еволюція, характеристики та класифікація. Проблема походження життя у Всесвіті.

Подобные документы

 • Проблема походження Сонячної системи. Концепція "гіпотеза Канта-Лапласа". Незвичайний розподіл моменту кількості руху Сонячної системи між центральним тілом – Сонцем і планетами. Космогонічна гіпотеза Джінса та її подальше відродження на новій основі.

  реферат, добавлен 01.05.2009

 • Знакомство с основами знаний о Млечном пути как скоплением звезд. Учение Галилея о спиральной галактике и современные данные. Солнечная система, ее происхождение, состав и размеры. Основные характеристики Солнца. Планеты Земной группы и их спутники.

  презентация, добавлен 23.02.2014

 • Положение Солнца в Галактике Млечный путь. Типология галактик по внешнему виду (эллиптические, спиральные, неправильные), предложенная Хабблом. Скопления и сверхскопления Галактик. Другие Галактики - островные вселенные (в созвездии Андромеды, Вероники).

  реферат, добавлен 03.10.2016

 • Історія створення Полтавської обласної гравіметричної обсерваторії та узагальнення її головних напрямків наукових досліджень – вивчення сили тяжіння. Створення гравіметричної карти України та радіотелескопа УРАН-2 з радіоінтерферометричного комплексу.

  доклад, добавлен 20.04.2011

 • Изменчивость Вселенной, проблема определения ее размера и возраста. Измерения расстояний до звезд, самые яркие и самые близкие к нам звезды и галактики. Изучение двойных и переменных звезд, квазаров, пульсаров и "черных дыр". Поиск внеземных цивилизаций.

  курсовая работа, добавлен 24.04.2011

 • Модель Вселенной. Сегодня можно достаточно уверенно заключить: Вселенная в основном заполнена невидимым веществом. Оно образует протяженные гало галактики и заполняет межгалактическое пространство, концентрируясь в скоплениях галактик.

  реферат, добавлен 14.05.2004

 • Положення в Сонячній системі, атмосфера, клімат та особливості поверхні планети Марс. Орбітальні та фізичні характеристики природних супутників Фобоса та Деймоса, їх відкриття, форма та дослідження поверхні. Поняття та створення штучних супутників.

  презентация, добавлен 17.01.2012

 • Наукова гіпотеза Канта про походження Сонячної системи. Гіпотеза Лапласа та критичні зауваження Фуше. Доведення існування механізму перенесення кутового обертального моменту Сонця до планет. Походження, будова та закономірності планет Сонячної системи.

  реферат, добавлен 26.04.2009

 • Застосування фотографічного методу реєстрації випромінювання в астрономії. Панхроматичні емульсії. Використання стереокомпаратора і блинк-микроскопа. Характеристика кривої емульсії. Головний недолік фотографічної пластинки приймача випромінювання.

  реферат, добавлен 26.02.2009

 • Чорна діра як астрофізичний об'єкт. Послідовність створення зірок. Хмари міжзоряного газу. Ізотермічний колапс та формування компактного ядра. Радіуси білих карликів. Зорі помірної та малої маси. Особливості коричневих карликів, їх діаметр, температура.

  презентация, добавлен 15.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.