Місцеве самоврядування України, характеристика та співвідношення з Європейською хартією місцевого самоврядування

Особливості конституційної конструкції та моделі місцевого самоврядування в Україні. Проблеми реалізації права територіальної громади на місцеве самоврядування на законодавчому рівні. Неконституційні чинники впливу на розвиток місцевого самоврядування.

Подобные документы

 • Історико-правові аспекти вищих представницьких органів державної влади в Україні. Організаційно-правові основи в системі гарантій місцевого самоврядування. Особливості реалізації нормативних актів щодо повноважень представницьких органів місцевої влади.

  реферат, добавлен 19.12.2009

 • Види і особливості місцевих податків і зборів. Проблема нестачі фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування. Роль податків у податковій системі України: їх фіскальна і регулююча роль. Шляхи удосконалення місцевого оподаткування в Україні.

  контрольная работа, добавлен 04.02.2009

 • Органи місцевого самоврядування в сучасних країнах у епоху глобалізації. Стратегія розвитку міста Снятина, як програма, що складається з проектів. Інтеграція стратегії та реформування місцевого самоврядування Снятина: напрями наближення до потреб громад.

  презентация, добавлен 16.03.2010

 • Поняття та структура механізму держави. Апарат держави як головна складова механізму держави. Поняття та види органів держави, їх класифікації. Характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої й судової. Проблеми вдосконалення механізму держави.

  курсовая работа, добавлен 01.06.2014

 • Сутність і властивості місцевого самоврядування, класичні теорії та їх використання на сучасному етапі. Класифікація та різновиди закладів соціально-культурної сфери. Проблема вибору форм державного регулювання діяльності закладів культури і мистецтва.

  реферат, добавлен 27.06.2010

 • Конституційні положення про організацію державної території та державний устрій. Адміністративно-територіальний устрій як складова частина державного. Роль місцевого самоврядування в політичній системі України. Децентралізація влади та самоврядування.

  курсовая работа, добавлен 06.08.2008

 • Поняття та види референдумів. Характерні особливості розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні. Модернізація інститутів управління територіальною громадою м. Дніпропетровська. Концепція сталого розвитку як чинник впровадження інновацій.

  магистерская работа, добавлен 05.06.2014

 • Дослідження адміністративно-правової форми субординаційної взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Подальше виявлення найбільш оптимальної моделі взаємодії цих органів у процесі здійснення управління на місцях.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Поняття та структура тeриторiaльної громaди як основи мiсцeвого сaмоврядувaння, її головні функцiї тa зaвдaння, регулювання діяльності на сучасному етапі. Обґрунтувaння прaвової природи тeриторiaльної громaди, хaрaктeристика її стaтусу тa рeєстрaцiя.

  курсовая работа, добавлен 12.06.2019

 • Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Дослідження аспектів ведення соціального діалогу у сфері праці на територіальному рівні та вироблення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері.

  статья, добавлен 11.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.