Соціальне проектування: історія становлення та розвитку

Аналіз історії розвитку соціального проектування, процесу його формування в ХХ-ХХІ ст. Визначення поняття соціального проектування на кожному етапі розвитку. Дослідження процесу еволюції соціального проектування з метою його ефективного використання.

Подобные документы

 • Аналіз основних правових категорій права соціального забезпечення. Історія розвитку законодавства України. Міжнародний досвід та шляхи удосконалення вітчизняної системи соціального захисту малозабезпечених громадян. Зміст бюджетної підтримки населення.

  дипломная работа, добавлен 31.10.2014

 • Психічний та соціальний розвиток учнівської молоді. Організація роботи щодо розвитку соціальних навичок учнівської молоді завдяки використанню діалогових технологій. Поняття "соціальні навички" та їх значення для становлення особистості молодої людини.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2012

 • Система соціального захисту в Україні. Запровадження додаткових спеціальних зборів до Пенсійного фонду. Страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Матеріальна допомога по безробіттю.

  контрольная работа, добавлен 06.11.2011

 • Організаційна культура як важливий напрямок розвитку сучасної системи соціального управління. Огляд поняття, сутності, елементів та основних ознак організаційної культури. Дослідження етапів процесу впровадження ефективно діючої організаційної культури.

  контрольная работа, добавлен 23.07.2014

 • Визначення терміну "соціальне управління", його характеристика, принципи, види, функції. Особливості управлінської діяльності. Сутність, функції, рівні, методи та стадії соціального управління у Збройних Силах. Напрями соціології управління в XX ст.

  реферат, добавлен 03.02.2009

 • Фахові вимоги та професійне становлення сучасного соціального працівника. Ефективність соціальної роботи. Теоретичні положення про суспільне призначення. Об'єктивні показники професіоналізму соціального працівника, та особистісні вимоги до нього.

  реферат, добавлен 28.08.2008

 • Сутність і механізми соціального захисту на ринку праці, його державне регулювання. Стан активної і пасивної політики сприяння зайнятості населення. Соціальний захист незайнятої молоді. Пропозиції щодо підвищення ефективності системи соціального захисту.

  курсовая работа, добавлен 25.03.2011

 • Суть державного економічного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, його функції та принципи. Система загальнодержавних податків та розподіл коштів між бюджетами різних рівнів. Методологічні основи планування та стратегія розвитку установи.

  лекция, добавлен 01.07.2009

 • Соціально-педагогічна діяльність на сучасному етапі розвитку української держави. Зміст професійно-етичної культури соціального працівника: творча самореалізація моральних переконань та ідеалів; володіння технологією професійної взаємодії та спілкування.

  курсовая работа, добавлен 29.01.2013

 • Шляхи розвитку людського капіталу задля суспільного відтворення. Сучасний стан і динаміка розвитку людського капіталу. Приклади програм соціального захисту. Аналіз перехідних етапів розвитку молодого покоління. Забезпечення якісної освіти впродовж життя.

  курсовая работа, добавлен 15.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.