Програмування гри "Трикутники"

Аналіз сучасного стану технологій програмування. Засоби реалізації об'єктів в мові C++, структура даних і функцій. Розробка програмного продукту - гри "трикутники", з використовуванням моделей, класів і функцій об’єктно-орієнтованого програмування.

Подобные документы

 • Метод Якобі є узагальненням симплекса-методу лінійного програмування. Він використовується для дослідження чутливості оптимального значення функції до змін у правих частинах обмежень. Умови існування екстремумів функцій при відсутності обмежень.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2009

 • Огляд середовища програмування Delphi виробництва корпорації Inprise. Засоби масштабування для побудови баз даних. Візуальна побудова додатків із програмних прототипів. Об’єктно-орієнтована модель компонентів. Опис структури програми, компонентів OpenGL.

  курсовая работа, добавлен 09.06.2010

 • Розробка та виконання простих програм, програм з розгалуженням, з використанням функцій, масивів, рядків, функцій та структур. Динамічні структури даних. Написання програми обчислення струму по відомих значеннях напруги і опору електричного ланцюга.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2016

 • Клавіатурний тренажер - вид програмних додатків або онлайн-сервісів, призначених для навчання набору на комп'ютерній клавіатурі. Інкапсуляція - приховування деталей про роботу класів від об'єктів, що їх використовують або надсилають їм повідомлення.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2017

 • Реєстр ОС Windows 7 та оцінка його ролі, структура та елементи. Структура та функціональні особливості Windows-додатку. Розробка програмного додатку зчитування даних з реєстру: вибір середовища програмування та алгоритм, а також інструкція користувача.

  курсовая работа, добавлен 29.05.2015

 • Ведення обліку даних, що поступають на вхід стандартного інтерфейсу RS-232(COM-порт). Програма для графічного відображення вхідних даних у вигляді графіку та збереження отриманих даних. Візуальна об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня.

  дипломная работа, добавлен 07.06.2010

 • Аналіз розроблення та програмування обчислювального процесу лінійної структури, налагодження програм. Вивчення правил запису констант, числових і символьних змінних, типів даних. Побудова алгоритму розв’язування завдання та креслення його блок-схеми.

  реферат, добавлен 22.04.2012

 • Характеристика мов програмування. Опис логічної структури. Створення головної сторінки електронного журналу за допомогою гіпертекстової розмітки, бази даних для роботи журналу. Розробка таблиць, форм та скрипту. Тестування програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2016

 • Аналіз сучасного стану технологій програмування. Порівняння відстані між центрами кіл з радіусами. Класи, які використовуються при розробці програми меню. Розробка та виконання тестового прикладу. Виведення кіл на екран та інструкція користувача.

  курсовая работа, добавлен 14.03.2013

 • Методика розробки компілятору з вхідної мови програмування Pascal, оболонка, якого розроблена в середовищі програмування Borland C під операційну систему Windows. Блок-схема програми. Розробка оптимізатора та генератора коду. Тестування компілятора.

  курсовая работа, добавлен 04.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.