Наукова колекція А. Рошки, її значення для дослідження біорізноманіття павуків Буковини

Наукові колекції, їх створення, зберігання і значення для дослідження біорізноманіття. Колекція павуків А. Рошки: історія, стан дослідженості, необхідність подальших досліджень. Результати реідентифікації Thomisidae та Philodromidae із колекції А. Рошки.

Подобные документы

 • Розкриття змісту наукової роботи шведського природознавця і зоолога Карла Ліннея "Система природи". Наукова класифікація рослин та тварин за К. Ліннею. Добові ритми рослин та сезонний рух їх соків як основна ідея створення "квіткового годинника" вченого.

  реферат, добавлен 14.05.2019

 • Історія вивчення ґрунтових олігохет. Фізико-географічні особливості Малого Полісся. Екологія люмбріцід роду Apporectoidea, їх поширення в Малом Поліссі. Дослідження фауни, екології, хорології ґрунтових олігохет у природних біоценозах Малого Полісся.

  дипломная работа, добавлен 12.09.2012

 • Сучасний стан проблеми інформаційних технологій в молекулярній та клітинній біології. Приклади створення відповідних математичних і комп'ютерних моделей та програм: модель віртуальної клітини та гідролізу крохмалю. Моделювання очищення стічних вод.

  контрольная работа, добавлен 26.12.2010

 • ГМО — організми, генетичний матеріал яких був змінений штучно, на відміну від селекції або природної рекомбінації. Історія виникнення генетично модифікованих організмів, методи отримання, екологічні ризики. Вплив трансгенів на стан здоров'я людства.

  реферат, добавлен 19.11.2010

 • Сиги як одна з найважчих для систематики груп риб, їх види і відмінні особливості, промислове значення. Специфіка та часові рамки розмноження даної групи риб. Ареал і спосіб життя деяких видів: свальок, уссурійський, сиг звичайний великий і малий, пиж‘ян.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2010

 • Використання досягнень біотехнологічної науки у сфері охорони здоров'я, в репродукції, у харчовій промисловості, у сфері природокористування. Аналіз перспектив розвитку комерційної біотехнології в Україні. Технологія створення рекомбінантної ДНК.

  презентация, добавлен 27.05.2019

 • Періоди в історії розвитку анатомії та ветеринарної медицини. Анатомія в стародавні часи. Перший анатомічний малюнок в печері Астурії. Історія анатомії в новий час (до заснування вищих ветеринарних закладів). Школи сучасних анатомів Росії та України.

  реферат, добавлен 14.10.2009

 • Поняття екології як науки, її сутність і особливості, місце та значення на сучасному етапі, зв'язок з іншими науками. Паразитологія як екологічна наука, предмет і задачі. Сфера розповсюдження іксодових кліщів, типи паразитизму, переносимі захворювання.

  курсовая работа, добавлен 02.04.2009

 • Класифікація біотехнологічних виробництв, їх різновиди, відмінні ознаки та функціональні особливості. Сутність конформації та класифікація білків в залежності від даного параметру. Поняття та зміст генної інженерії, її значення на сьогодні, принципи.

  контрольная работа, добавлен 24.11.2011

 • Загальна характеристика відділу Голонасінні(Gimnospermae), їх класифікація та філогенія. Клас Насінні папороті (Liginopteridopsida): опис, систематичне положення класу, анатомічна та морфологічна будова представників, особливості розмноження, значення.

  реферат, добавлен 20.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.