Методична розробка системи уроків з розділу "Електротехнічні роботи"

Методичний аналіз теми занять, їх календарно-тематичне проведення. Методи та форми організації навчальної і виховної роботи. Естетичне виховання та профорієнтаційна робота з учнями. Розробка творчого проекту та плану-конспекту уроку з електротехніки.

Подобные документы

 • Розробка календарно-тематичного плану на тему "Технологія догляду за тваринами". Форми і методи навчальної роботи. Ознайомлення з основами виробництва. План-конспект уроку "Технологія отримання основних видів продукції тваринництва (породи свиней)".

  курсовая работа, добавлен 09.10.2014

 • Дидактичне проектування уроків за темою навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки". Аналіз уроків викладачів. Рекомендації з удосконалення дидактичного проекту. План виховної роботи групи учнів. Щоденник педагогічних спостережень за учнями.

  отчет по практике, добавлен 29.01.2014

 • Зміст і функції групової навчальної діяльності. Тематичне планування урока по темі "Метали". Розгляд структури навчальних занять та методика проведення семінарського, нетрадиційного уроку та лабораторної роботи по хімії в умовах групової діяльності учнів.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2010

 • Роль учителя у процесах формування математичного мислення. Незвичайні творчі вправи до уроків математики. Загальні форми виховної роботи. Форми навчання учнів школи на уроках математики: розробка лабораторно-практичних робіт, уроку-казки та уроку-гри.

  курсовая работа, добавлен 08.11.2011

 • Кваліфікаційна характеристика спеціальності "Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем" та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування". Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану та його комплексно-методичного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2010

 • Організаційні форми виховної роботи. Основні принципи національного виховання. Особливості методики викладання. Оптимальність позакласної та позашкільної виховної роботи. Програма факультативних занять з українського народознавства для 5-11 класів.

  реферат, добавлен 30.01.2009

 • Психолого-педагогічні особливості підлітків. Способи та методи активізації навчання права. Розробка план-конспекту уроку, структурно-логічних схем, дидактичних ігор, запитань до кейсу, методики формування мислення з теми "Форма Української держави".

  курсовая работа, добавлен 03.01.2016

 • Зміст, аналіз самостійної роботи учнів. Види самостійної діяльності учнів. Методика організації самостійної роботи на уроках трудового навчання в основній школі. Методична розробка уроку трудового навчання на тему "Світильники й електроприлади в побуті".

  дипломная работа, добавлен 02.02.2014

 • Сутність поняття "самостійна робота", аналіз змісту організаційного циклу самостійної навчальної діяльності як системи. Форми та методи у сучасних підходах до самопідготовки студентів. Організації самостійної роботи студентів у позааудиторний час.

  реферат, добавлен 29.09.2010

 • Проблема організації домашньої роботи в педагогічній теорії і практиці. Стан організації домашньої роботи з учнями початкових класів у педагогічному досвіді. Дослідження ефективності виділених дидактичних умов організації домашньої навчальної роботи.

  дипломная работа, добавлен 15.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.