Застосування індивідуального підходу в навчанні дошкільників

Прийоми і методи індивідуального підходу в навчанні дітей дошкільного віку. Психолого-педагогічні особливості дітей. Дидактичні умови застосування індивідуального підходу. Методичні розробки занять з використанням індивідуального підходу навчання.

Подобные документы

 • Сутність індивідуального підходу на уроках історії України. Дидактичні умови підвищення якості знань учнів. Організація навчально-виховного процесу щодо підвищення якості знань учнів у застосування індивідуального підходу. Розробка конспекту уроків.

  курсовая работа, добавлен 22.05.2012

 • Сутність індивідуального підходу в вихованні та навчанні дітей шкільного віку, його значення та роль в педагогічному процесі на уроках фізичної культури. Погляди сучасних педагогів на виховання школярів, визначення психологічних особливостей дітей.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2009

 • Психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості. Створення та реалізація особистісно-орієнтованого підходу до дітей. Практика застосування ігрових завдань в навчанні та вихованні.

  доклад, добавлен 07.06.2010

 • Педагогічні та психологічні основи індивідуалізації і диференціації. Врахування психічних особливостей учнів як психічна основа індивідуалізації навчання. Методика використання диференційованого та індивідуального підходу при навчанні математики.

  курсовая работа, добавлен 07.04.2014

 • Особливості індивідуального підходу до всіх дітей у шкільний практиці. Вивчення принципів диференціального навчання заслуженого вчителя України Балахівської середньої школи С.П.Логачевської. Аналіз впровадження диференціальних завдань у початковій школі.

  реферат, добавлен 17.11.2010

 • Особливості гендерних уявлень дітей, характеристика їх гендерної поведінки у різних видах діяльності. Реалізація гендерного підходу у вихованні дітей у дошкільному навчальному закладі: організаційно-психологічні умови, сучасні педагогічні технології.

  курсовая работа, добавлен 04.06.2013

 • Види навчання за психологічними задачами: теоретичне, практичне та образне, їх відмінні особливості та функціональні можливості. Різновиди зворотних зв'язків між учителем та учнями. Необхідність індивідуального підходу в педагогічній діяльності в школі.

  презентация, добавлен 22.04.2015

 • Особливості розробки загальних положень і рекомендацій у врахуванні індивідуальних особливостей учнів. Поняття індивідуалізації навчання, основна мета. Етапи організації індивідуального підходу до навчання молодших школярів, побудова системи виховання.

  курсовая работа, добавлен 02.08.2012

 • Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки. Порівняння видів диференціації та індивідуалізації. Використання різнорівневих завдань в середній школі та методичні рекомендації щодо підвищення ефективності поділу навчання.

  курсовая работа, добавлен 19.01.2011

 • Сутність та значення лінгвокраїнознавчого підходу як важливої складової у процесі навчання іноземної мови. Поняття лінгвокраїнознавчого підходу та лінгвокраїнознавчої компетенції. Розвиток когнітивної, творчої та дослідницької діяльності учнів на уроках.

  статья, добавлен 22.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.