Архетипи та універсалії української ментальності

Духовна культура як складна, багатогалузева система. Національна специфіка і змістова своєрідність культури, особливості національного характеру українського народу. Теоретична база сучасного дизайну, його виникнення та розвиток, мета і специфіка.

Подобные документы

 • Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации бизнеса. Основные внутренние факторы, определяющие культуру фирмы. Изучение предпринимательской этики и этикета, принципы корректного делового поведения и его значение в успешном бизнесе.

  реферат, добавлен 21.06.2010

 • Виникнення термінів "етос", "мораль", "моральність". Схожість та різниця між поняттями. Міфологія як джерело розвитку естетичної думки. Виникнення античної естетики. Вчення відомих філософів та мислителів: Піфагора, Демокрита, Сократа та Геракліта.

  контрольная работа, добавлен 09.01.2010

 • Історія виникнення і розвитку етикету. Ділова етика. Роль професійної етики у діловому спілкуванні. Особливості службового етикету. Роль іміджу. Етикет – слово французького походження, що означає манеру поведінки. До нього відносяться правила чемності і

  реферат, добавлен 12.02.2004

 • Эстетическая и художественная культура — составляющие духовного облика личности. Цель и задачи эстетического и художественного воспитания. Эстетическое воспитание - целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к действительности.

  реферат, добавлен 30.06.2008

 • Поняття етики як науки, її сутність і особливості, місце та значення в сучасному суспільстві. Історія становлення та розвитку вітчизняної етичної думки, її видатні представники. Сутність філософії діалогічного напрямку, вклад в її розвиток Ролана Барта.

  контрольная работа, добавлен 07.04.2009

 • Этика и культура: исторические аспекты. Функции и элементы этической инфраструктуры. Профессиональные этические кодексы. Профессионально-этический уровень государственных служащих администрации, предложения по повышению этической культуры служащих.

  курсовая работа, добавлен 28.10.2015

 • Понятие культуры. Сущность культуры. Профессиональная культура, ее черты и особенности. Профессионализм и профессиональная культура государственной службы в библии и концепции древних мыслителей. Совершенствование государственной службы.

  контрольная работа, добавлен 16.11.2006

 • Характеристика и содержание общения. Механизмы воздействия в процессе общения. Деловая культура современного российского общества. Построение делового общения. Умение вести себя с людьми. Культура делового общения, ее содержание и социальные функции.

  контрольная работа, добавлен 21.05.2013

 • Естетика і мистецтвознавство – сукупність наук, які досліджують сутність мистецтва на соціально-естетичному рівні. Матеріалістичний погляд на природу естетичної діяльності. Основні факти, які характеризують мистецтво як основний вид естетичної діяльності.

  эссе, добавлен 09.11.2012

 • Ділова етика та культура у міжнародному бізнесі. Особливості знайомства, одягу, правил розташування в автомобілях під час контактів з іноземними представниками. Порядок зустрічі і проводів делегації. Оперативне ділове листування. Етикет на бізнес-ланчі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.