Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Міжнародний валютний фонд та його діяльність в Україні. Світовий банк як група кредитно-фінансових установ та основні його напрямки співробітництва з нашою державою. Участь Єдиного Банку Реконструкції та Розвитку в реформуванні економіки України.

Подобные документы

 • Теоретичні аспекти кредитування експорту вітчизняних підприємств за рахунок ресурсів міжнародних фінансових інститутів. Стратегічні пріоритети діяльності Світового Банку та аналіз його співробітництва з Україною. Фінансова підтримка ТОВ Агрофірма "Обрій".

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Сутність та структура грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Міжнародний валютний фонд, його діяльність в Україні. Порівняння світової та національної валютних систем. Методика визначення швидкості обігу грошей, розміру кредиту та відсотків.

  контрольная работа, добавлен 19.12.2009

 • Основні перспективи розвитку кредитної системи України. Розгляд стану кредитно-фінансового механізму та причини його недостатньої ефективності. Аналіз банківського кредитування в країні та пошук шляхів його вдосконалення. Політика центрального банку.

  курсовая работа, добавлен 24.05.2014

 • Сутність валютного ринку, його класифікація, структура, основні функції. Поняття та різноманітність фінансових операцій. Дослідження валютного ринку України та його сучасного стану. Нормативно-правова основа функціонування та принципи його регулювання.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2013

 • Основні податки, які сплачують бюджетні установи. Розрахунок фінансових санкцій. Доходи, які звільняють бюджетні установи від оподаткування. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням. Податкова звітність бюджетних установ.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2012

 • Роль кредиту в становленні ринкової економіки України. Аналіз ринку лізингових послуг, сучасний стан та перспективи його розвитку. Шляхи державного регулювання фінансового лізингу. Валютний курс: основи його формування та критерії регулювання банком.

  контрольная работа, добавлен 24.01.2012

 • Світовий ринок фінансових послуг. Чинники глобалізації світових фінансів. Наслідки фінансової глобалізації. Ринок фінансових послуг України. Перспективи розвитку ринку фінансових послуг України та його інтеграції у світовий фінансовий простір.

  курсовая работа, добавлен 18.03.2007

 • Валютний ринок: види, функції, учасники. Основні проблеми його функціонування в Україні та шляхи їх подолання. Механізм формування курсу валют. Поняття її конвертованості та котирування. Валютне регулювання і оцінка курсової політики Національного банку.

  курсовая работа, добавлен 11.04.2015

 • Валютний ринок та його регулювання. Формування власної грошової системи України в 1991-1993 рр. Встановлення в 1994-1998 рр. рівних умов доступу комерційних банків до кредитних аукціонів НБУ. Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку.

  реферат, добавлен 07.12.2015

 • Суть і особливості фінансової стратегії - одного з найважливіших видів функціональних стратегій підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його економічної діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей.

  статья, добавлен 13.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.