Мораль і соціальне управління

Мораль як форма суспільної свідомості. Мораль і соціальне управління. Мораль і релігія. Співвідношення моралі та релігії в суспільному житті. Релігійна мораль, підпорядкування соціального управління моралі. Моральні вимоги, контроль за їхнім виконанням.

Подобные документы

 • Основні поняття моралі, її складові, сфера діяльності моралі. Моральні цінності людини в минулому та в сучасному світі. Специфіка моралі як суспільного явища, її порівняння з такою формою позаінституційної регуляції людської поведінки, як звичай.

  реферат, добавлен 27.11.2010

 • Зміст моральних принципів та моральних норм. Теорія професійної етики та професійної моралі. Моральна оцінка та її практичне застосування у всіх сферах життя суспільства. Поняття морального обов’язку людини. Самодисципліна як принцип професійної моралі.

  реферат, добавлен 23.10.2012

 • Вивчення передумов виникнення та критеріїв прогресу (ступінь духовної зрілості, зростання загального рівня освіти) моральності і моралі в часи панування феодалізму і буржуазії. Розгляд областей та категорій дослідження естетики як філософської дисципліни.

  контрольная работа, добавлен 03.06.2010

 • Для чего нужна мораль? Религиозная мораль. Нравственные аспекты общественного поведения и активность личности. Становление морали и ее развитие. Сознание общественного долга, чувство ответственности, вера в справедливость.

  реферат, добавлен 03.10.2006

 • Этика - наука, изучающая нравственность и мораль – понятия близкие по значению, однако не являющиеся синонимами и имеющие различные значения, функции и выполняют отличные друг от друга задачи. Соотношение понятий "этика", "мораль", "нравственность".

  реферат, добавлен 20.05.2008

 • Сутність поняття моралі як універсального регулятора поведінки людини. Характеристика основних функцій моралі - регулятивної, світоглядної (ціннісно-орієнтованої), оцінно-імперативної, комунікативної, виховної та пізнавальної. Розгляд їх взаємодії.

  реферат, добавлен 31.12.2010

 • Моральный выбор и долг. Понятие морали и ее особенности. Категорический моральный запрет. Парадокс моральной оценки. Мораль очерчивает внутреннюю смысловую границу человеческой деятельности, задаваемую самим человеком.

  реферат, добавлен 15.05.2002

 • Мораль как форма общественного сознания и социальный институт, выполняющий функцию регулирования поведения людей. Взаимосвязь морали с общественным мнением и совестью. Соотношение морали и религии в социальном управлении. Культура и религия в обществе.

  реферат, добавлен 02.02.2012

 • Сутність етики, історія її розвитку як наукового напрямку, мораль як основний предмет її вивчення. Аспекти, які охоплює моральна сфера людського життя. Проблеми та теорії походження моралі, її специфіка та структура, соціальні функції, завдання.

  реферат, добавлен 18.09.2010

 • Мораль — система воззрений на жизненное назначение человека, охватывающая понятия добра и зла, справедливости, совести, смысла жизни. Ее происхождение и развитие. Религиозный, натуралистический и социальный подход. Мораль в современном обществе.

  реферат, добавлен 24.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.