Вдосконалення організації допоміжного виробництва

Характеристика ТОВ Фірма "Меркурій". Організація допоміжного виробництва на підприємстві та основні його задачі: організація ремонтного та енергетичного господарства; матеріально-технічне постачання, організація транспортного та складского господарства.

Подобные документы

 • Безперебійне функціонування виробництва. Значення матеріально-технічного забезпечення виробництва. Матеріальні потоки на підприємстві та їх раціоналізація. Шляхи постачання сировини та напівфабрикатів на підприємство. Структури служби постачання.

  дипломная работа, добавлен 15.01.2011

 • Завдання інструментального господарства підприємства. Технічне обслуговування виробництва. Планування та забезпечення потреби в інструменті та основних засобах. Оцінка ефективності організації обслуговування виробництва інструментом на ТОВ СП "РосанПак".

  курсовая работа, добавлен 24.03.2011

 • Управління виробничою інфраструктурою як фактор підвищення конкурентного потенціалу підприємства. Організація ремонтного господарства. Розрахунок необхідної кількості одиниць устаткування. Організація інструментального та енергетичного господарства.

  методичка, добавлен 16.04.2014

 • Характеристика існуючого основного та допоміжного виробництва підприємства і його структури. Організація обслуговуючих підрозділів. Розрахунок чисельності працівників. Складання технологічної документації, методи та правила розробки технологічної карти.

  курсовая работа, добавлен 27.04.2011

 • Основи оптимізації функціонування допоміжного виробництва, його функції як центра витрат та методологічні підходи до планування показників його діяльності. Загальна характеристика виробничої діяльності ВАТ "Тисменицягаз". Доцільність здійснення витрат.

  курсовая работа, добавлен 29.10.2012

 • Сутність, завдання та форми організації праці у готельному підприємстві. Загальна характеристика та кадровий потенціал готельного комплексу "Поділля". Аналіз процесу управління та резерви вдосконалення роботи досліджуваного готельного комплексу.

  курсовая работа, добавлен 27.11.2010

 • Сутність та завдання наукової організації праці на сучасному етапі, напрямки: вдосконалення нормування праці, підготовка і підвищення кваліфікації кадрів. Розгляд принципів професійно-кваліфікаційного розподілу праці. Основні задачі соціального захисту.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Організація праці державних службовців. Дослідження праці службовців в Управлінні житлового господарства Запорізької міської ради. Удосконалення організації та оплати праці державних службовців на прикладі Управління житлового господарства.

  дипломная работа, добавлен 05.12.2007

 • Організація праці як система заходів щодо раціонального використання робочої сили. Суть поділу та кооперації праці. Основні показники продуктивності праці. Шляхи підвищення та методи виміру продуктивності. Рівень організації праці на підприємстві.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2010

 • Поняття матеріальних ресурсів підприємства та основні принципи управління ними в організації. Ціль створення виробничих запасів на підприємстві, правила та методики управління ними. Сутність диспетчеризації виробництва та організація на підприємстві.

  контрольная работа, добавлен 24.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.