Розробка проекту програми гри в хрестики нулики

Призначення гри в хрестики-нулики та програмне забезпечення, необхідне для її функціонування. Написання програми в середовищі Borland C++ Builder. Способи виклику програми. Характер вхідних та вихідних даних. Алгоритм та тестування роботи програми.

Подобные документы

 • Розробка структурної схеми системи управління, головні вимоги до основних елементів. Обґрунтування та вибір елементної бази. Блок-схема алгоритму і програми реалізації закону управління (лістинг програми). Зміст програми керування мікроконтроллером.

  курсовая работа, добавлен 28.08.2012

 • Написання програми для виведення чисел Фібоначчі. Загальна характеристика мови Паскаль. Науковий доробок Леонардо Фібоначчі. Історія і властивості послідовності. Особливості програмування мовою Turbo Pascal. Відкалібрування та синхронізування програми.

  курсовая работа, добавлен 09.10.2013

 • Розробка структури, алгоритму роботи програми, яка забезпечує можливість покупки товарів. Створення списку користувачів та списку продуктів. Розробка структур даних та основних процедур програми. Алгоритм створення платформи під назвою "Сlaude Monet".

  курсовая работа, добавлен 14.05.2019

 • Поняття та класифікація комп’ютерних ігор. Відтворення гри "Морський бій" у вигляді комп’ютерної програми. Компоненти програмного середовища Delphi, що були використані під час її створення. Алгоритм реалізації ігрового процесу та скріншоти з програми.

  дипломная работа, добавлен 12.07.2013

 • Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми для автоматизації роботи автопідприємства. Перелік та опис використаних компонентів та основних процедур програми. Опис структур та методів обробки даних. Інструкція для користувача.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2012

 • Розробка програми "Калькулятор" для Windows за допомогою ітераційної моделі, при використанні якої не вимагається одразу повністю писати готову закінчену програму. Аналіз вимог. Опис системної архітектури. Етапи реалізації та тестування готової програми.

  контрольная работа, добавлен 24.02.2012

 • Формування бази даних з відомостей про особу: прізвище, адреса, телефон, місце роботи, дата народження. Побудова алгоритмів роботи програми електронного записника та схеми для зображення руху даних. Опис дій програміста та користувача даної програми.

  курсовая работа, добавлен 24.08.2014

 • Огляд Windows 95/98: загальні відомості, аналіз файлової системи. Розробка програми, що виконує всі основні функції файлового менеджера та може використовуватись як повноцінний програмний продукт даного типу. Установка та умови застосування програми.

  курсовая работа, добавлен 17.10.2013

 • Розробка програми GameBox, яка включає в себе дві гри, судоку та пятнашки. Опис структури даних та вимоги до них, процедур і функцій користувача, стандартних процедур і функцій, які використовувались в програмі, та файлів. Результати роботи програми.

  курсовая работа, добавлен 12.11.2011

 • Варіантний аналіз та вибір методів розв’язування, основні поняття та визначення, особливості розробки баз даних. Описовий алгоритм головної програми та її структури, опис авторської заставки. Структура модулів та опис функцій, лістинг програми.

  курсовая работа, добавлен 30.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.