Об'єктно-орієнтоване програмування. Розробка програмного забезпечення

Особливості об'єктно-орієнтованого програмування. Розробка програми для елементарних математичних розрахунків, виведення результату на екран та запису у файлі. Сортування слів у рядку. Програма, яка реалізовує ходи шахових фігур. Програма-калькулятор.

Подобные документы

 • Розробка програми, яка розраховує потужність рідинного вісьсиметричного розбризкувача і демонструє основні аспекти об’єктно-орієнтованого програмування, а саме розробку класів, зв’язків між ними та такі явища як інкапсуляція, поліморфізм та спадкування.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2011

 • Розроблення додатка за допомогою об'єктно-орієнтованого візуального проектування Delphi для виконання арифметичних операцій або з використанням меню. Створення інтерфейсу користувача з використанням компонентів SYSTEM і WIN32. Обробка двовимірного масиву.

  методичка, добавлен 13.01.2010

 • Побудування блок-схеми рішення завдання зі знайдення центра ваги однорідної усіченої призми. Розробка програми за допомогою язика програмування C++, опис змінних та функцій програми та загальної математичної моделі. Розробка інструкції користувача.

  курсовая работа, добавлен 04.01.2012

 • Правило перекладу цілих чисел з різних систем числення в будь-яку іншу. Правило переходу правильних десяткових дробів. Розробка інтерфейсу користувача. Алгоритмізація і програмування рішення задачі. Налагодження і тестування програми "Калькулятор".

  курсовая работа, добавлен 26.01.2013

 • Основні характеристики мови "С ++". Сучасне системне та прикладне програмне забезпечення. Середовище програмування Borland Builder С++. Перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується в обчислювальному центрі. Розробка програми Шифр Цезаря.

  отчет по практике, добавлен 28.09.2015

 • Використання комп'ютерних технологій та програмного забезпечення. Загальні відомості про середовище візуального програмування Delphi 7. Аналітичний огляд програм, які вирішують задачі методом Крамера або методом Гауса. Розробка програми "Лічильник задач".

  курсовая работа, добавлен 10.04.2014

 • Розгляд особливостей мови програмування С++: основні можливості, характеристика функцій. Аналіз файлів з вхідними даними. Використання похідних класів як ефективний засіб об’єктно-орієнтованого програмування. Способи роздруківки графічного вирішення.

  курсовая работа, добавлен 14.03.2013

 • Створення комп'ютерної програми на мові програмування С++ для ведення обліку мобільних телефонів на складі-магазині. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. Схема зв'язку між складовими частинами програми. Інструкція користувача, тестування.

  дипломная работа, добавлен 06.06.2012

 • Характеристика об'єктно-орієнтованої мови програмування Java. Розробка програми з кнопками доступу до хімічної таблиці, списку елементів та додаткової інформації про програму та про продукт (ким був розроблений та звідки була взята інформація для нього).

  отчет по практике, добавлен 18.05.2014

 • Розробка і описання програми перевірки гіпотези про розподіл Пуассона емпіричного ряду за допомогою критерію Пірсона. Розробка програми мовою Паскаль (середовище Turbo Pascal 6.0.). Програма розроблена із застосуванням методики процедурного програмування.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.