Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

Методичні особливості вивчення ліричних творів у 9 класі загальноосвітньої школи. Методична розробка уроків за творчості Генріха Гейне в 9 класі. Місце творів Гейне у шкільній програмі з зарубіжної літератури. Розробка уроків по творчості Г. Гейне.

Подобные документы

 • По воспоминаниям В.Эрлиха, Есенин утверждал, что его учителем является не Некрасов, а Гейне. В ранних стихах обоих поэтов можно выявить общие мотивы и художественные средства. Влияние творчества Гейне на поэзию Есенина имеет место.

  статья, добавлен 07.05.2007

 • Проблеми та психологічні особливості вивчення творів фольклору в середній школі. Усна народна творчість: поняття, сутність, види. Методична література про специфіку вивчення з огляду на жанрову специфіку. Специфіка вивчення ліричних та епічних творів.

  курсовая работа, добавлен 22.04.2009

 • Моральні основи людської особистості в естетиці романтизму. Тематичне розмаїття поетичного доробку Г. Гейне, М. Лермонтова, А. Пушкіна, Дж. Байрона, провідні риси їх лірики. Порівняльне дослідження мотивів кохання в поетичних творах письменників.

  дипломная работа, добавлен 21.06.2013

 • Генрих Гейне как известный немецкий поэт и публицист, краткий очерк его жизни и творчества, этапы личностного становления и анализ некоторых известных произведений. Учение сенсимонистов и его влияние на развитие социально-политических взглядов автора.

  контрольная работа, добавлен 29.09.2011

 • Биография Г. Гейне. Начало литературного пути. "Путевые картины". "Путешествие по Гарцу". "Северное море". "Путешествие от Мюнхена до Генуи". Особенности трактовки темы "Наполеон". Жанровое своеобразие. Особенности романтизма.

  реферат, добавлен 07.06.2007

 • Поширення апологетичної і тривіальної літератури в Німеччині в 80-і рр. XIX ст. Вплив творів Фрідріха Ніцше на духовне життя Європи. Німецький натуралізм, смволізм Рільке та творчість братів Манн. Світова популярність Гете, Ф. Шіллера, Г. Гейне, Гофмана.

  реферат, добавлен 22.12.2013

 • Поняття "художня мова" та "мовностилістичні особливості" у мовознавстві і літературознавстві. Психолого-педагогічні проблеми вивчення мовностилістичних особливостей старшокласниками у школі. Специфіка художньої мови романів "Повія" та "Лихий попутав".

  дипломная работа, добавлен 26.04.2011

 • Чорнобиль як наслідок історичної долі України та питання існування чорнобильського жанру в українській літературі. Методичні рекомендації вивчення теми Чорнобиля у школі. Вивчення творчості письменників-шістдесятників у школі: Драч, Костенко.

  курсовая работа, добавлен 07.05.2011

 • Жанр, сюжет і система образів у поемі "Божественна комедія" Данте. Особливості композиційної будови твору письменника Символіко-алегоричний зміст поеми. Розробка системи уроків з вивчення поеми згідно шкільної програми з світової літератури для 8 класу.

  дипломная работа, добавлен 10.05.2012

 • Інтелектуальний роман початку ХХ ст. як один із яскравих феноменів літератури модернізму. Екзистенціалістська парадигма твору "Дівчина з ведмедиком", поліморфна природа образів. Методичні рекомендації до вивчення творчості Домонтовича у середній школі.

  дипломная работа, добавлен 19.07.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.