Сучасний стан і перспективи забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту в Україні

Основні способи захисту навколишнього середовища на залізничному транспорті України. Забруднення грунту, рослинного і тваринного світів залізним транспортом. Захист природних ландшафтів, атмосферного повітря, водного середовища, захист від шуму.

Подобные документы

 • Характеристика екологічної ситуації Сарни, відходи ковбасного цеху. Роль живої речовини в біосфері. Основні джерела антропогенного забруднення довкілля. Еволюція біосфери в ноосферу Вернадського. Новітні галузі екології. Біосферні заповідники України.

  курсовая работа, добавлен 23.09.2009

 • Сутність екологічного моніторингу. Суб’єкти системи моніторингу навколишнього природного середовища України та координація їх діяльності. Організація охорони навколишнього середовища в Європейському Союзі та правові основи співпраці із Україною.

  дипломная работа, добавлен 07.06.2013

 • Поняття про державний контроль за станом навколишнього середовища, його призначення та принципи реалізації. Методи та форми контролю стану екосистем. Екологічна стандартизація та нормування антропогенних навантажень. Контроль за якістю повітря та водойм.

  курсовая работа, добавлен 13.09.2010

 • Сутність іонізуючого випромінювання як чинника навколишнього середовища. Проблема забруднення середовища радіонуклідами. Гігієнічне нормування іонізуючих випромінювань як основа протирадіаційного захисту, аналіз їх стохастичної та детерміністичної дії.

  презентация, добавлен 11.03.2019

 • Недосконалість діючої системи забезпечення екологічної безпеки населення та охорони довкілля в Донецькій області. Екологічний стан компонентів навколишнього середовища. Розробка регіональної Програми проведення екологічного та радіаційного моніторингу.

  курсовая работа, добавлен 21.02.2016

 • Основні джерела і чинники забруднення середовища М. Кривого Рогу. Фітоіндикація антропогенних впливів за морфологічними змінами рослин. Оцінка Криворізької урбоекосистеми на основі аналізу морфометричних показників листкових пластинок Populus nigra L.

  курсовая работа, добавлен 02.08.2015

 • Визначення антропогенних джерел забруднення атмосферного повітря, засобів здійснення моніторингу та схеми зв’язків між ними. Розробка програмного забезпечення для обробки результатів спостережень та візуалізації даних, нанесення їх на електронну карту.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2011

 • Розрахунок екологічної ефективності заходів, спрямованих на охорону та відновлення водних ресурсів. Забруднення атмосферного повітря Харківського району. Аналіз економічного збитку від забруднення водних об’єктів. Платежі за скиди забруднюючих речовин.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2013

 • Міжнародний підхід до екологічного менеджменту. Перший екологічний план дій країн Європейського Союзу. Захист атмосферного повітря. Історичні аспекти розвитку понять ISO та EMAS. Причини сертифікації українських підприємств та система стандартів.

  презентация, добавлен 12.02.2014

 • Порядок та призначення міжнародного природоохоронного співробітництва, його основні напрями та необхідність на сучасному етапі розвитку промисловості. Структура та рівні міжнародної екологічної політики. Участь України у міжнародному співробітництві.

  реферат, добавлен 17.08.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.