Діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація

Діаліз як найпростіший метод очищення колоїдних систем. Схема найпростішого діалізатора - приладу для очищення золів методом діалізу. Очищення колоїдних розчинів, забруднених електролітами. Переваги та недоліки електродіалізу перед звичайним діалізом.

Подобные документы

 • Ознайомлення із поглинальною здатністю грунту. Зміст та особливості застосування методів конденсації, гідролізу, заміни розчинника, обмінного розкладу для одержання колоїдних розчинів. Розгляд понять броунівського руху, дифузії та осмотичного тиску.

  контрольная работа, добавлен 12.02.2011

 • Методи дослідження наноматеріалів. Фізичні основи практичного використання квантово-розмірних систем. Особливості магнітних властивостей наносистем. Очищення і розкриття нанотрубок, їх практичне застосування. Кластерна структура невпорядкових систем.

  учебное пособие, добавлен 19.05.2012

 • Визначення розрахункових витрат води. Обґрунтування прийнятої схеми очистки. Розрахунок насосної станції. Водопостачання теплоелектростанції потужністю 2400 мВт. Насосне підживлення технічного водопостачання з річки. Споруди з обороту промивної води.

  дипломная работа, добавлен 05.03.2011

 • Історія народження ультразвуку. Джерела ультразвуку: свисток Гальтона, рідинний ультразвуковий свисток, сирена. Різання металу за допомогою ультразвуку. Приготування сумішей за допомогою ультразвуку. Застосування ультразвуку для очищення коренеплодів.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2009

 • Використання ядерної енергії у діяльності людини. Стан ядерної енергетики України. Позитивні та негативні аспекти ядерної енергетики. Переваги атомних електростанцій перед тепловими і гідроелектростанціями. Екологічні проблеми атомних електростанцій.

  презентация, добавлен 29.04.2015

 • Характеристика матеріалів, які використовуються для одержання оптичних волокон: властивості кварцу, очищення силікатного скла, полімерні волокна. Дослідження методів та технології виробництва оптичних волокон. Особливості волоконно-оптичних ліній зв'язку.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2010

 • Природне виробниче освітлення: поняття, переваги, недоліки, вимоги. Метод світлового потоку та питомої потужності. Загальне поняття про акомодацію, конвергенцію та адаптацію очей людини. Характеристика вимог до раціонального освітлення в приміщенні.

  презентация, добавлен 24.02.2015

 • Поняття, види та області застосування теплових насосів. Вибір приладу для обігріву приміщення у власному регіоні. Переваги використання ґрунтових зондів та насосів з горизонтальним теплообмінником. Сфери використання енергії, яку акумулює пристрій.

  реферат, добавлен 10.06.2014

 • Понятие возмущенного и невозмущенного движения. Метод первого приближения и функций Ляпунова. Исследование устойчивости движений нелинейных систем методом функций Ляпунова. Невыполнимости принципа суперпозиции и критерии качества переходных процессов.

  контрольная работа, добавлен 24.08.2015

 • Метод диодного детектора (датчика). Эффект изменения проводимости полупроводника в сверхвысокочастотном электромагнитном поле, эквивалентная схема диода. Метод с использованием газоразрядного датчика. Структурная схема измерителя импульсной мощности.

  реферат, добавлен 10.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.