Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Характеристика міжнародного права рабовласницької доби. Закони Ману. Філософи стародавніх часів про міжнародне право. Правове становище іноземців за часів феодальної доби. Міжнародно-правові теорії феодалізму. Розвиток науки міжнародного права в Росії.

Подобные документы

 • Порівняльний аналіз законодавства, робіт вітчизняних та зарубіжних вчених. Вивчення моделі дослідження міжнародного договору як джерела міжнародного права. Розробка пропозицій і рекомендацій, спрямованих на підвищення міжнародної правової діяльності.

  статья, добавлен 05.10.2017

 • Історія становлення міжнародного трудового права, яка пов'язана з формуванням класу найманих працівників. Мета міжнародно-правового регулювання праці. Регулятивна, правоохоронна та інтеграційно-корпоративна функції права. Джерела трудового права.

  реферат, добавлен 17.02.2011

 • Поняття та загальна характеристика законів Ману, особливості та відмінні риси: право власності, зобов'язальне, шлюбно-сімейне. Правове становище населення за законами Ману. Злочини та відповідальність за скоєння. Судовий процес в рабовласницькій Індії.

  контрольная работа, добавлен 28.10.2010

 • Поняття та колізійні питання громадянства. Особливості формування та регулювання положенні іноземців в Україні, їх типи: біженці, іммігранти, особи, яким надано політичний притулок. Їх право- та дієздатність. Правове становище українців за кордоном.

  реферат, добавлен 04.11.2015

 • Міжнародне повітряне право - галузь сучасного міжнародного права, що регулює міжнародні польоти повітряних апаратів (суден) тієї або іншої національної (державної) приналежності. Правовий статус повітряного судна і екіпажу, порядок регулювання польотів.

  контрольная работа, добавлен 22.04.2011

 • Роль міжнародного права у ствердженні християнських цінностей у сфері прав людини. Відход міжнародного права від засад християнської етики на прикладі європейської моделі прав людини. Тлумачення Конвенції про захист цієї сфери Європейським судом.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Розробка проекту Конвенції з питання кримінальної юрисдикції в період "холодної війни". Внесок Нюрнберзького трибуналу в розвиток концепції. Роль Комісії міжнародного права при Генеральній Асамблеї ООН в процесі формування міжнародного кримінального суду.

  реферат, добавлен 19.05.2011

 • Уніфікація міжнародного приватного права. Види комерційних договорів. Міжнародні організації та підготовка міжнародних договорів у сфері міжнародного приватного права. Міжнародні договори України в сфері приватноправових відносин з іноземним елементом.

  курсовая работа, добавлен 04.11.2014

 • Особливості розвитку міжнародного права у Московській державі XV-XVІІ ст.; питання визнання у зовнішніх відносинах. Формування посольського та дипломатичного права; роль шлюбної дипломатії у розвитку міжнародних відносин, становлення норм та інститутів.

  лекция, добавлен 17.04.2012

 • Екологічне право та його роль в житті суспільства. Екологічна відповідальність, її поняття, форми та види. Екологічне законодавство Російської Федерації та права громадян. Правові засади міжнародного співробітництва. Екологічний громадський кодекс.

  реферат, добавлен 21.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.