Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

Загальна характеристика навчально-наукового комп'ютерного центру. Державні норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки. Створення довідкової бази про факультет комп’ютерних систем для приймальної комісії у вигляді сайту для абітурієнтів.

Подобные документы

 • Широке використання інформаційних технологій у всіх сферах життя суспільства. Інформація як об’єкт захисту. Основні види загроз безпеки інформації в комп’ютерних мережах. Несанкційований доступ до інформації і його мета. Порушники безпеки інформації.

  реферат, добавлен 19.12.2010

 • Класифікація комп’ютерних мереж і топологій. Побудова функціональної схеми локальної мережі. Організація каналів зв’язку. Вибір способу керування мережею. Вибір конфігурації робочих станцій. Програмне забезпечення локальної мережі та захист інформації.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2015

 • Принцип роботи конвеєрних комп’ютерних систем. Опис можливостей паралельної обробки інформації обчислювальною системою. Конвеєрна обробка на кожному з рівнів. Розширення трирівневої моделі паралелізму засобами опису потенційних можливостей конвейєризації.

  лабораторная работа, добавлен 21.10.2014

 • Обчислення середньої трудомісткості потоку заявок. Визначення мінімальної швидкодії процесора. Дослідження безпріоритетної дисципліни обслуговування. Навантаження на обчислювальну систему. Програма моделювання комп’ютерної системи та програмний код.

  курсовая работа, добавлен 15.03.2014

 • Структура та галузі застосування систем цифрової обробки сигналів. Дискретне перетворення Фур’є. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень. Особливості структурної організації пам’яті комп’ютерних систем цифрової обробки сигналів.

  лекция, добавлен 20.03.2011

 • Автоматизовані робочі місця в комп'ютерних класах. Робоче середовище співробітників техпідтримки. Організація робочих місць, системне та прикладне програмне забезпечення спеціалістів по ремонту та обслуговуванню електронно-обчислювальної техніки.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2013

 • Знайомство з основами побудови і функціонування комп'ютерних мереж, виділення їх особливостей і відмінностей. Характеристика основних способів побудови мереж. Розрахунок економічної ефективності впровадження корпоративної локальної обчислювальної мережі.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2014

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2016

 • Поява в світі комп'ютерних вірусів: винахід 15-річного школяра з Піттсбурга. Сенсаційне дослідження харківських науковців: порушення зору у 70 % вітчизняних користувачів комп’ютерів. Мобільний принтер для транспорту. Шедевр в матричній технології друку.

  реферат, добавлен 08.10.2010

 • Структура системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Опис життєвого циклу продукту за методом Зейда. Основні поняття про системи автоматизованого виробництва. Проектування інформаційних систем та побудова мережевого графіка.

  реферат, добавлен 13.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.