Соціальна робота з одинокими людьми похилого віку

Аналіз соціальних потреб одиноких людей похилого віку: побутових, психологічних і медичних. Основні завдання та напрямки соціальної роботи з людьми похилого віку, організаційно-правові форми. Аналіз і оцінка результатів експериментального дослідження.

Подобные документы

 • Результати емпіричного дослідження соціально-психологічних стереотипів у ставленні до людей з інвалідністю. Проведено кореляційний аналіз між показниками соціально-психологічної толерантності та емоційних реакцій при взаємодії з інвалідизованими людьми.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Об'єднання людей у групи здатне змінити долі людей і навколишній світ. Одним із напрямів сучасної групової соціальної роботи є організація груп само- і взаємодопомоги шляхом об'єднання людей з однаковим досвідом, життєвою ситуацією і проблемами.

  реферат, добавлен 10.08.2010

 • Основні програми й технології соціальної роботи з девіантними підлітками в Голландії. Соціальна робота з неповнолітніми правопорушниками й підлітками "групи ризику" у США. Служби допомоги для неповнолітніх з поводженням, що відхиляється, у Німеччині.

  курсовая работа, добавлен 14.02.2010

 • Хімічна залежність як бісоціальне явище, її природа та закономірності формування. Соціальна та психокорекційна робота з особами з хімічною залежністю. Дослідження зміни життєвих пріоритетів під час лікування та реабілітації хворих з хімічною залежністю.

  дипломная работа, добавлен 20.09.2010

 • Механізми правового регулювання фахової діяльності соціальних служб і фахівців соціальної роботи. Світовий досвід системотворчої соціальної роботи. Індивідуальні соціальні послуги, відповідальність. Політико-правове регулювання соціальної роботи.

  реферат, добавлен 30.08.2008

 • Торгівля людьми як одна з галузей кримінального бізнесу, що розвивається найбільш стрімкими темпами, об'єкти та особливості нормативно-правового трактування. Центри реабілітації для потерпілих від торгівлі людьми, напрямки діяльності, роль в суспільстві.

  реферат, добавлен 13.05.2015

 • Соціально-економічні й політичні передумови появи соціальної роботи як професії. Організована добродійність і сетльменти. Виникнення й розвиток шкіл підготовки соціальних працівників. Наукові дослідження соціальної роботі в період з 1945 по 1970 рік.

  реферат, добавлен 15.02.2010

 • Проблеми молоді в сучасній науковій думці і соціальному просторі Росії. Зміст державної молодіжної політики. Завдання молодіжних програм і проектів. Рекомендації щодо розвитку соціальної роботи з молоддю в Україні в контексті досвіду Російської Федерації.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2012

 • Бездомність як соціальне явище. Нормативно–правове регулювання соціальної роботи з безпритульними громадянами. Особливості медико-соціальної роботи з контингентом "бомж". Вимоги до соціальних працівників при роботі з людьми без певного місця проживання.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2014

 • Соціологічні погляди Еміля Дюркгейма. Розробка методу соціології. Основні ознаки соціальних фактів. Соціальна зумовленість поведінки людей та соціальне здоров'я по Дюркгейму. Основні джерела соціальної еволюції. Характерна ознака соціальних явищ.

  реферат, добавлен 25.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.