Програми, використовувані для складання бізнес-планів

Дослідження сучасної практики складання бізнес-плану діяльності підприємства. Характеристика сучасних методик, стандартів розробки та програмних засобів бізнес-планування: пакет прикладних програм COMFAR, Project Expert, Альт-Інвест та Альт-Інвест-Прим.

Подобные документы

 • Программы для профессиональных экономистов-аналитиков. Альт-Инвест: подготовка, анализ и оптимизация инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и направленности. Альт-Инвест-Прим и Альт-Инвест-Сумм: экспресс-оценка инвестиционных проектов.

  реферат, добавлен 26.05.2009

 • Загальна характеристика та характеристика функціональних можливостей програми Ргоjесt Ехрегt. Постановка задачі та варінти індивідуально–практичних завдань. Порядок виконання лабораторної роботи в Ргоjесt Ехрегt. Контрольні питання по даній темі.

  методичка, добавлен 14.09.2010

 • Робота з фінансово-аналітичною інформаційною системою Project Expert; основні функції та модулі системи, їхній опис. Використання системи для створення інвестиційних проектів, їх аналізу та формування бізнес-плану. Опис послідовності виконання завдання.

  лабораторная работа, добавлен 03.03.2009

 • Призначення пакету Forecast Expert, його використання для прогнозування однофакторної залежності та оцінка її довірчого інтервалу. Створення фінансової моделі підприємства за допомогою Project Expert. Практична робота з програмою "Бізнес-прогноз 2.0".

  контрольная работа, добавлен 24.05.2009

 • Суміжний контроль і ручна імітація для контролю архітектури програмного забезпечення. Планування і складання розкладу по розробці програмних засобів. Інструментальні системи технології програмування. Ітераційний процес, повторювання складання розкладів.

  контрольная работа, добавлен 07.10.2009

 • Зміст методу низпадаючої розробки програми. Документація по супроводженню програмних засобів. Основні класи інструментальних середовищ розробки і супроводження програмних засобів. Приклад програми для автоматичного розрахунку значень складної функції.

  контрольная работа, добавлен 19.09.2009

 • Unified modeling language як мова об'єктно-орієнтованого моделювання. Дослідження сучасних сase-засобів моделювання бізнес процесів. Кодогенератор для забезпечення зв'язку між Delphi і Rose. Перелік основних інструментів для створення моделі в ERwin.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

 • Загальна характеристика та особливості програмування сучасних систем автоматизованого проектування. Порівняльна характеристика середовищ розробки прикладних програм на мові JAVA. Ознайомлення з принципами і особливостями роботи певних класів, компонентів.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Область застоcування програми - складання розкладу для факультетів вищих навчальних закладів України. Опис функціонування програми. Генетичні алгоритми, опис вибору технічних і програмних засобів. Розрахунок ефективності впровадження програмного продукту.

  курсовая работа, добавлен 12.04.2010

 • Розробка програми для реалізації системи, що забезпечує автоматичне управління та моделювання зміни музичних програм на радіостанції з використанням засобів Microsoft Visual. Програмна реалізація інтерфейсу та процесу моделювання роботи системи.

  курсовая работа, добавлен 08.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.