Уніфікована мова моделювання UML

Засоби візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем. Принципи прикладного системного аналізу. Принцип ієрархічної побудови моделей складних систем. Основні вимоги до системи. Розробка моделі програмної системи засобами UML.

Подобные документы

 • Моделювання в області системотехніки та системного аналізу. Імітація випадкових величин, використання систем масового обслуговування, дискретних і дискретно-безперервних марковських процесів, імовірнісних автоматів для моделювання складних систем.

  методичка, добавлен 24.04.2011

 • Класифікація інформаційних систем. Дослідження особливостей мови UML як засобу моделювання інформаційних систем. Розробка концептуальної моделі інформаційної системи поліклініки з використанням середи редактора програмування IBM Rational Rose 2003.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2012

 • Загальна характеристика мови моделювання UML. Розробка діаграм UML з метою автоматизації продаж в магазині. Rational Rose як засіб візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем. Зворотне проектування як головна перевага Rational Rose.

  контрольная работа, добавлен 23.10.2014

 • Розробка програми для моделювання роботи алгоритму Дейкстри мовою C# з використанням об’єктно-орієнтованих принципів програмування. Алгоритм побудови робочого поля. Програмування графічного інтерфейсу користувача. Тестування програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 06.08.2013

 • Дослідження сутності UML (уніфікована мова моделювання) - мови графічного опису для об'єктного моделювання в області розробки програмного забезпечення. Передумови й історія виникнення UML. Керована моделями інженерія. Огляд англомовної літератури UML.

  реферат, добавлен 19.07.2010

 • Характеристика програмного забезпеченнягалузь його використання, вимоги до розробки та її джерела, мета та призначення. Структура й основні принципи побудови систем автоматизації конструкторської документації. Технології параметричного моделювання.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2012

 • Опис основних етапів розробки архітектури програмної системи: структурування системи, моделювання управління, декомпозиція підсистем. Ознайомлення із кроками створення інтерфейсу користувачів як однієї із фаз проектування програмного забезпечення.

  реферат, добавлен 24.11.2010

 • Розробка моделі системи "Автомобільного магазину". Вивчення основи мови моделювання UML. Створення її для визначення, візуалізації, проектування й документування програмних систем. Використання діаграм кооперацій, послідовності, станів та класів.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2014

 • Описано вказану систему, побудована її концептуальна модель, зроблено формальний опис системи та імітаційної моделі, виконано програмування моделі системи та наведено результати моделювання.

  курсовая работа, добавлен 16.06.2007

 • Основні поняття моделювання систем, етапи створення, надійність, ефективність. Життєвий цикл та структурне інформаційне забезпечення модельованої системи. Зміст сase-технології, програмне забезпечення та кодування інформації. Головні завдання контролінгу.

  курсовая работа, добавлен 27.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.