Заходи забезпечення позову в господарському процесі в порівнянні з процесом цивільним

Дослідження питання існування інституту забезпечення позову. Аналіз чинного законодавства щодо його правового закріплення. Розгляд та характеристика основних відмінностей правового регулювання забезпечення позову у господарському та цивільному процесах.

Подобные документы

 • Розвиток соціально-економічної ситуації в Україні. Нормативно-правова основа загального стипендіального забезпечення студентської молоді. Законодавче забезпечення студентів академічними стипендіями. Підстави призначення та розміри соціальних стипендій.

  контрольная работа, добавлен 26.02.2013

 • Знайомство з проблемами реалізації методів адміністративно-правового регулювання. Розгляд функцій і обов'язків органів виконавчої влади. Загальна характеристика основних напрямків розвитку адміністративно правового регулювання на сучасному етапі.

  курсовая работа, добавлен 10.03.2015

 • Правове дослідження основних засад колізійно-правового регулювання спадкового права, ускладненого іноземним елементом, в процесі його становлення та розвитку. Характеристика необхідності підписання угод з питань спадкування між усіма країнами світу.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Основна мета системи інформаційного забезпечення: сучасні засоби, види. Загальна характеристика оперативно-розшукової інформації: зміст, класифікація, джерела, використання і роль в процесі доказування. Діяльність підрозділів інформаційних технологій.

  реферат, добавлен 03.03.2011

 • Порівняльний аналіз загальних положень судових витрат у господарському та цивільному процесах. Класифікація запобіжних заходів за господарсько-процесуальним законодавством України: витребування доказів та огляд приміщень, накладення арешту на майно.

  контрольная работа, добавлен 22.09.2012

 • Поняття судових доказів, їх види, якісні характеристики (достовірність і достатність) та місце в процесі розгляду господарських спорів. Належність і допустимість доказів як умови процесу доказування. Забезпечення процесу джерелами доказової інформації.

  курсовая работа, добавлен 09.03.2015

 • Історичний розвиток інституту банкрутства. Розвиток законодавства про банкрутство в Україні. Учасники провадження у справі. Судові процедури, що застосовуються до боржника. Порядок судового розгляду. Питання правового регулювання інституту банкрутства.

  дипломная работа, добавлен 11.02.2012

 • Особливості, прогалини, основні напрями удосконалення правового регулювання та аналіз розвитку нормативної бази щодо питання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні. Реалізація безпечної участі дітей у дорожньому процесі.

  реферат, добавлен 07.04.2009

 • Поняття об’єкта правовідносин та його юридичного змісту (суб’єктивних прав і юридичних обов’язків). Механізм правового регулювання як цілісний процес упорядкування, закріплення суспільних відносин, що виникає через взаємодію його системних елементів.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Регулювання регламентами ЮНСІТРАЛ 1976 року та Європейської економічної комісії 1963 року недержавного розгляду господарських спорів в Міжнародних комерційних та арбітражних судах. Врегулювання питання стосовно зустрічного позову та його заперечення.

  реферат, добавлен 27.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.