Типологія антигероя в чарівних казках слов’ян

Міжнародний характер і типологічна подібність чарівних казок слов'ян. Типологія антигероя в чарівних казках слов'ян. Образ змія. Баби - Яги. Кощея Безсмертного. Система міфологічних культів у контексті трактування типології антигероя.

Подобные документы

 • Особенности исследования проблематики семейных отношений, общественного и политического в трагедии В. Шекспира "Король Лир". Цель, роль и значение антигероя в художественном произведении. Место антигероя в исследуемой трагедии английского классика.

  курсовая работа, добавлен 03.10.2014

 • Теоретичні аспекти вивчення чарівної казки як жанру народнопоетичної творчості. Німецька чарівна казка та її мовностилістичні особливості. Особливості в розгортанні казкового сюжету. Мовностилістичні особливості зачину, методи його дослідження.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2011

 • Вопрос о месте потенциальных слов в речи. Взгляды лингвистов на определение и характеристику потенциальных слов. Стилистико-изобразительное использование потенциальных слов в речи. Полный и всесторонний анализ современного русского языка.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2003

 • Відсутність дієслів сприйняття, які відображають позицію суб’єкта - ознака мінімальної суб’єктивності у відтворенні простору в художньому тексті. Префікси локальної семантики, що слугують для репрезентації тривимірності простору в казках Г. Гессе.

  статья, добавлен 07.02.2018

 • Казкові оповідання: жанрові особливості. Відмінність та особливості побудови семантичного простору у казках "Червоний Капелюшок" Шарля Перро та "Вовк" Марселя Еме: макроситуації та персонажі. Зіставлення структури концепту "вовк" у досліджуваних казках.

  дипломная работа, добавлен 04.02.2016

 • Світ далеких мандрів Одіссея і Синдбада-мореплавця. Одіссей і море. Синдбад-мореплавець: реальність і фантастика. Типологічна подібність образів Одіссея і Синдбада-мореплавця. Поема "Одіссея" і "Казка про Синдбада-мореплавця".

  курсовая работа, добавлен 07.06.2006

 • Определение игры слов и ее стилистическая характеристика, классификация и типы по способу создания. Жизненный путь Льюиса Кэрролла, история создания прототипа Алисы из страны чудес. Анализ примеров употребления игры слов в исследуемом произведении.

  курсовая работа, добавлен 08.03.2017

 • К. Ербен як своєрідний представник романтизму в чеській літературі. Знайомство з літературними творами поета: "Слов'янське читання", "Полуденна відьма", "Золоте веретено". Розгляд основних особливостей слов'янського фольклору у творчості К. Ербена.

  реферат, добавлен 05.11.2012

 • Нововведения Маяковского в литературный язык. Слово и классы слов. Слово внутри класса слов. Слово во фразе. Слово в предложении. Известный языковед и литературовед Григорий Осипович Винокур (1896-1947) занимался вопросами текстологии, культуры речи.

  реферат, добавлен 07.05.2003

 • Сприйняття кольору в різних мовах. Інтерпретації цієї категорії. Лінгвістичне розуміння і класифікація позначень кольорів у мовознавстві. Семантико-стилістичні особливості кольоропозначень, вилучених шляхом аналізу авторських казок Редьярда Кіплінга.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.