Аналіз мотивації праці на підприємстві ТОВ "Епіцентр"

Сутність і роль мотивації праці в управлінні персоналом, її види та основні теорії. Аналіз формування та використання персоналу на підприємстві, матеріальні та нематеріальні методи його стимулювання. Рекомендації щодо удосконалення системи мотивації.

Подобные документы

 • Структура та організація заробітної плати, її державне та договірне регулювання. Практика запровадження та шляхи підвищення ефективності систем мотивації в підприємстві ресторанного господарства. Вплив стимулювання персоналу на продуктивність праці.

  дипломная работа, добавлен 10.03.2010

 • Системи мотивації праці в ринкових умовах. Принципи організації систем матеріального заохочення. Завдання й джерела аналізу мотивації праці робітників. Аналіз загальних показників ефективності праці. Резерви поліпшення використання фонду робочого часу.

  дипломная работа, добавлен 01.02.2011

 • Роль продуктивності праці персоналу. Напрями соціально-економічного розвитку персоналу. Класифікація факторів зростання продуктивності праці. Теоретичні аспекти мотивації персоналу як одного з найважливіших чинників підвищення продуктивності праці.

  статья, добавлен 11.02.2015

 • Основні поняття, види і форми документів, вимоги до змісту і оформлення. Маршрутизація вхідних та внутрішніх документів. Аналіз системи менеджменту на підприємстві: планування виробництва, мотивації персоналу. Удосконалення електронного документообігу.

  курсовая работа, добавлен 23.06.2011

 • Характеристика мотивації та її місце в процесі активізації діяльності персоналу організації. Огляд теорій мотивації, аналіз потреб і їх впливу на мотивацію. Засоби поліпшення системи мотивації. Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення цієї сфери.

  контрольная работа, добавлен 07.05.2019

 • Сутність мотиваційної системи, її складові і роль у забезпеченні ефективного управління організацією. Аналіз існуючих видів та способів мотивації трудової діяльності персоналу на прикладі підприємства ТОВ "Тіко". Форми матеріального стимулювання праці.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2013

 • Аналіз виробничої, господарської, фінансової і комерційної діяльності ВАТ "Стахановський завод феросплавів". Умови організації й мотивації праці робітників. Система управління персоналом на підприємстві, пропозиції щодо раціонального його використання.

  отчет по практике, добавлен 24.01.2011

 • Сутність і значення мотивації персоналу туристичного підприємства. Організаційна характеристика туристичної агенції "Інтерконтакт", аналіз зовнішнього середовища турфірми та мотиваційного профілю персоналу. Рекомендації по стимулюванню працівників.

  дипломная работа, добавлен 15.08.2014

 • Суть мотиваційного процесу. Огляд теорій мотивації. Потреби людини як основний фактор мотивації, методи і способи її використання в управлінській діяльності. Розробка комплексної мотивації персоналу для досягнення стратегічних цілей організації.

  курсовая работа, добавлен 08.09.2012

 • Сутність поняття мотивації праці та характеристика її складових, концентрування на досягненні цілей і соціальна життєдіяльність, співвідношення внутрішньої і зовнішньої мотивації. Мотивація праці як складова успіху організації і потреби людини.

  контрольная работа, добавлен 21.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.