Договір дарування

Правова характеристика договору дарування, його юридичні ознаки, основні суб'єкти та зміст. Порядок укладання договору та особливості його виконання. Відмежування договору дарування від договору позички. Визначення прав та обов'язків сторін договору.

Подобные документы

 • Понятие, содержание и признаки договора хранения. Потребность в обеспечении сохранности имущества, специальные нормативные правовые акты, которые регулируют отношения участников обязательств, относящиеся к договору хранения; ответственность по договору.

  курсовая работа, добавлен 11.11.2010

 • Регулювання відносин банку з клієнтом та основні нормативно-правові акти. Порядок укладання кредитного договору, його структура та зміст. Поняття та характеристика перевезень, оформлення угоди про неустойку, порядок її нарахування та умови сплати.

  контрольная работа, добавлен 01.05.2009

 • Предмет та юридичні ознаки житлових правовідносин. Елементи методу відповідного права. Особливості недоторканості житлового помешкання. Зміст та порядок укладання договору застави (іпотеки). Загальна характеристика реалізації права власності на житло.

  контрольная работа, добавлен 18.07.2011

 • Посилення актуалізації ідеї суспільного договору у політичній і правовій філософії ХХ століття. Вплив соціального контракту на розуміння угоди як загального юридичного поняття. Відміна трактування громадського пакту Габермасом від його розуміння Ролзом.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Малі підприємства, як основний інструмент підприємницької діяльності та поняття фізичної особи-підприємця. Співвідношення поняття правочину і договору та види контрактів. Обов'язкові та додаткові умови зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу.

  отчет по практике, добавлен 07.10.2010

 • Незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом підробки документів. Розслідування крадіжок документів, що складають державну таємницю. Складання структурно-логічних схем "Зміст трудового договору", "Робочий час: поняття, види, зміст".

  контрольная работа, добавлен 23.08.2013

 • Положення законодавства щодо регулювання договорів купівлі-продажу. Особливості правового регулювання договору купівлі-продажу житла як особливого різновиду договору купівлі-продажу нерухомості. Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу.

  курсовая работа, добавлен 16.06.2011

 • Зміст трудового договору. Професія. Спеціальність. Кваліфікація. Факультативні умови. Трудовий договір повинен укладатись на підставі принципу свободи та добровільності вибору роботи, тому це добровільна угода між працівником та підприємством.

  реферат, добавлен 03.11.2003

 • Загальні вимоги до чинності правочинів. Основні підстави недійсності правочину, його правові наслідки. Реалізація правоздатності юридичної особи шляхом укладення договорів, набуття суб'єктивних цивільних прав та обов'язків. Умови дійсності правочину.

  реферат, добавлен 02.03.2009

 • Аналіз історичного розвитку сімейних відносин і режимів майна подружжя. Значення інституту шлюбного договору для законодавства України, структура та особливості його функціонування. Порядок укладання та підстави його зміни, умови припинення і недійсності.

  курсовая работа, добавлен 03.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.