Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я"

Визначення на уроці жанру "Кайдашевої сім’ї", коментування основних проблем, характеристика та порівняння людських якостей головних персонажів. Переказ тексту повісті та аналіз образів героїв. Розвиток порядності, взаємоповаги і почуття родинності.

Подобные документы

 • Мотивація навчальної діяльності. Проблемно-тематичний аналіз повісті Григора Тютюнника "Климко". Всебічна характеристика віршу Т. Шевченка "Думи мої, думи мої…". Вдосконалення навичок виразно читати. Виховання в учнів естетичного смаку, почуття добра.

  конспект урока, добавлен 29.01.2014

 • Ознайомлення зі змістом повісті, дві лінії сюжету. Розкриття своєрідності композиції, пояснення назви твору. Простежування головного героя, переборювання перешкоди на шляху до мети, розкриття проблеми вибору між особистим щастям і громадським обов'язком.

  практическая работа, добавлен 15.03.2011

 • Програма із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи. Методичний коментар до системи уроків за творчістю М. Гоголя, розрахованих на різну кількість годин. Рекомендації для вчителя, історичний коментар, паралелі з іншими творами Гоголя.

  методичка, добавлен 07.10.2010

 • Основні об'єктивні закономірності навчання. Традиційні та нетрадиційні методи й принципи викладання українського народознавства в школі. Методики навчання, спрямовані на формування особистості. Організація інсценування на уроці та логічне мислення.

  реферат, добавлен 27.01.2009

 • Роль та значення уроку. Недоліки, які уповільнюють інтелектуальний і духовний розвиток учителя і учня. Порівняння основних типів уроків. Створення ситуації успіху та поразки на уроці. Технології аналізу уроку як цілісної складної педагогічної системи.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2012

 • Основи методики опрацювання художнього твору. Особливості аналізу твору на засоби виразності. Декілька підходів до аналізу літературного твору. Методичні рекомендації щодо стилістичного аналізу у початкових класах. Послідовність аналізу художніх образів.

  реферат, добавлен 22.11.2009

 • Коротка біографія, провідні ідеї творчості М.П. Старицького, оглядове ознайомлення з драматургією, розкриття глибини почуттів й саможертовності героїв. Визначення проблематики драми "Не судилось", характеристиками образів з точки зору сучасного читача.

  лекция, добавлен 15.03.2011

 • Теоретичні основи фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Анатомо-фізіологічні особливості, розвиток фізичних якостей. Адаптація молодших школярів до фізичних навантажень. Засоби фізичного виховання, особливості розвитку рухових якостей.

  реферат, добавлен 06.06.2014

 • Народознавство як наука про життя, звичаї та обряди й духовну творчість народу. Вивчення українського народознавства у початковій школі у контексті неухильного дотримання принципу народності. Основні принципи народознавства в екологічному вихованні.

  реферат, добавлен 23.09.2009

 • Аналіз проблем психологічної адаптації дітей раннього віку до дошкільних закладів освіти. Характеристика головних фаз адаптації дитини до дошкільного закладу та визначення їх особливостей. Сутність фізіологічного механізму процесу адаптованості.

  статья, добавлен 27.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.