Основи цивільного захисту

Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру. Нормативно-правова база цивільного захисту. Структура єдиної державної системи цивільного захисту України. Порядок проведення аварійно-рятувальних робіт в зоні лиха.

Подобные документы

 • Правила виконання рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій. Захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Прогнозування та оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу.

  контрольная работа, добавлен 28.09.2009

 • Основні документи, які регулюють питання у військовій сфері, їх зміст та значення на сучасному етапі. Структура, чисельність та система управління Збройних Сил, визначення головних факторів, що впливають на дані показники. Види Збройних Сил, їх функції.

  презентация, добавлен 20.12.2013

 • Сущность и классификация чрезвычайных ситуаций, их разновидности и предпосылки возникновения. Принципы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказание помощи правила поведения. Порядок и средства оповещения людей.

  реферат, добавлен 23.01.2015

 • Поняття та види розвідувальної інформації про повітряного противника. Порядок організації оповіщення, інформаційні та імовірнісні показники. Призначення та принципи побудови єдиної сітки протиповітряної оборони. Повне донесення про повітряну ціль.

  презентация, добавлен 19.02.2014

 • Общая характеристика чрезвычайных ситуаций, их типы: природные и техногенные. Государственная политика в области защиты населения и территорий. Содержание законов, нормативно-правовых и организационных актов по гражданской обороне, ответственные органы.

  реферат, добавлен 13.12.2016

 • Поняття та загальна характеристика озброєння й екіпірування солдата. Озброєння та екіпірування солдатів армій НАТО, російської армії та ЦАХАЛу. Склад систем захисту, ураження, енергозабезпечення, управління КБІЕ та життєзабезпечення КБІЕ "Борміца".

  курсовая работа, добавлен 17.09.2013

 • Федеральный закон о гражданской обороне и его содержание. Основные понятия и система мероприятий. Структура гражданской обороны Российской Федерации. Задачи в области гражданской обороны, принципы ее организации и ведения. Руководство гражданской обороны.

  презентация, добавлен 03.09.2014

 • Дії по захисту робочих та населення внаслідок аварії на своєму або іншому хімічно небезпечному об'єкті. Розрахунки площі зараження, часу підходу зараженого повітря до об'єкту, часу вражаючої дії та можливих втрат людей в епіцентрі хімічного враження.

  курсовая работа, добавлен 30.10.2009

 • Досліджено динаміку надзвичайних ситуацій в Україні за 2007-2016 роки та вплив погодних умов на число надзвичайних ситуацій природного характеру. Створені карти розповсюдження надзвичайних ситуацій на території України та виявлено найпроблемніші регіони.

  статья, добавлен 22.02.2018

 • Система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основные задачи гражданской обороны.

  презентация, добавлен 09.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.