Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

Сутність і класифікація інвестицій, їх відмінні риси та особливості використання. Характеристика капітальних вкладень підприємства, загальні підходи до їх планування. Аналіз визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій.

Подобные документы

 • Поняття інвестицій, методів і інструментів їх залучення. Оцінка інвестиційного клімату України в глобальному економічному середовищі. Визначення пріоритетних сфер інвестування. Проблеми на шляху та удосконалення методів залучення іноземних інвестицій.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2014

 • Розрахунок та аналіз показників підприємства, що характеризують грошові надходження та видатки. Джерела формування фінансових ресурсів. Основний капітал підприємства та джерела його фінансування і відтворення. Оцінка показників прибутковості підприємства.

  контрольная работа, добавлен 02.02.2011

 • Основні складові фінансування та напрямки планування видатків бюджету України. Захист інтересів держави у міжнародному співтоваристві. Загальні засади фінансування та класифікація видатків на національну оборону. Функціональна структура видатків.

  реферат, добавлен 20.06.2012

 • Характеристика бюджетного фінансування як безповоротного та безоплатного відпуску коштів з державного та місцевих бюджетів. Принципи фінансування, повноваження посередників та розпорядників, сфера використання. Суть кошторисно-бюджетного фінансування.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2009

 • Економічна суть санації, мета її проведення й фінансові джерела. Особливості проведення санації за рахунок зовнішніх джерел. Аналіз та оцінка санаційної спроможності ПАТ "ПівнГЗК" за рахунок зовнішніх джерел. Рекомендації по проведенню санаційних заходів.

  курсовая работа, добавлен 14.01.2013

 • Сутність та загальні принципи побудови бюджетного устрою Російської Федерації. Класифікація доходів та видатків бюджету, джерела фінансування бюджету РФ. Особливості бюджетного процесу Росії. Сучасна ситуація у бюджетній сфері Росії, її проблеми.

  реферат, добавлен 20.06.2012

 • Дослідження особливостей впливу потоків прямих іноземних інвестицій на політичний та соціально-економічний розвиток України в сучасний період. Ствopення системи гаpантій стабільнoсті для забезпечення дoвгoтеpмінoвoгo фінансування інвестиційних проектів.

  курсовая работа, добавлен 28.09.2015

 • Схема організації фінансово-економічного забезпечення механізмів державного управління вищою освітою. Аналіз бюджетного фінансування на розвиток системи освіти в країнах Західної Європи. Класифікація видатків бюджету на фінансування навчальних закладів.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Місце іноземних інвестицій в економічному розвитку. Дослідження впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої країни. Негативні ефекти залучення іноземних інвестицій. Створення сприятливих умови для вкладання іноземного капіталу.

  реферат, добавлен 08.10.2010

 • Особливості фінансування державних підприємств та АПК. Порядок фінансування промисловості, капіталовкладень та житлово-комунального господарства. Правові основи фінансування енергетики, транспорту та видатків місцевих бюджетів на капітальні вкладення.

  реферат, добавлен 22.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.