Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

Сутність і класифікація інвестицій, їх відмінні риси та особливості використання. Характеристика капітальних вкладень підприємства, загальні підходи до їх планування. Аналіз визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій.

Подобные документы

 • Показники фінансової стійкості підприємства і методика їхнього розрахунку. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства, аналіз оборотного капіталу, його склад і джерела фінансування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів.

  дипломная работа, добавлен 15.06.2012

 • Статутний капітал, як джерело фінансування підприємств. Амортизація як джерело фінансових ресурсів. Комерційні банки як джерело кредитного фінансування. Лізинг та комерційний кредит. Спеціальні фонди і програми. Емісія та розміщення цінних паперів.

  реферат, добавлен 07.11.2008

 • Етапи життєвого циклу інвестиційного процесу. Економічна постановка задачі дослідження ефективності інвестиційних проектів та моделювання процесу визначення показників цієї оцінки. Основні параметри ефективності інвестицій і життєвого циклу капіталу.

  курсовая работа, добавлен 10.05.2011

 • Склад видатків на економічну діяльність. Особливості здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів. Внески місцевих органів влади у статутні фонди суб’єктів господарювання. Державна підтримка депресивних територій. Бюджетне фінансування науки.

  курсовая работа, добавлен 10.02.2014

 • Розрахунок вартості інвестицій з урахуванням фактора ліквідності, ставки доходності за інвестиційними проектами. Ефективна середньорічна відсоткова ставка. Вартість грошових засобів з урахуванням фактора ризику. Показники ліквідності інвестицій.

  контрольная работа, добавлен 14.03.2015

 • Характеристика підприємства як суб’єкта фінансових відносин, оцінка його діяльності на макрорівні. Фінансове забезпечення діяльності підприємств різних форм господарювання. Прийоми фінансування підприємств за рахунок власного та позичкового капіталу.

  курсовая работа, добавлен 08.02.2011

 • Узагальнено сукупність аналітичних робіт щодо розроблення політики фінансування підприємства. Запропоновано структурно-логічну модель прийняття управлінських рішень для політики фінансування підприємства, спрямованої на підвищення його ринкової вартості.

  статья, добавлен 24.10.2017

 • Інвестиційний цикл, організація і керування інвестиційними проектами. Планування і фінансування інвестиційного проекту, визначення його економічної ефективності. Аспекти проектного аналізу: комплексна експертиза, маркетинговий, фінансовий і аналіз ризику.

  курс лекций, добавлен 06.12.2009

 • Склад статей калькулювання собівартості. Методи калькуляції продукції. Оптимальна структура капіталу та управління власним капіталом підприємства. Розрахунок фінансування за рахунок зовнішніх джерел. Розрахунок планового обсягу реалізованої продукції.

  контрольная работа, добавлен 13.02.2011

 • Сутність, значення і завдання тактичного планування. Зміст і структура поточного плану діяльності підприємств. Аналіз показників використання основних засобів (фондів) та ефективності оборотних коштів, доходів, собівартості та рентабельності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 07.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.