Грошові надходження підприємств

Характеристика і склад грошових надходжень підприємств. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг. Обсяг реалізованої за бартером продукції. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності підприємств. Формування валового та чистого доходу.

Подобные документы

 • Грошові надходження підприємства, їх ефективне використання в умовах ринкових відносин. Склад грошових надходжень підприємств. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).

  курсовая работа, добавлен 23.07.2010

 • Основні види діяльності та доходів підприємств АПК. Формування доходу від реалізації продукції та структури доходів від іншої операційної діяльності на прикладі СВАТ "Браїлівське". Послідовність виконання процедур оцінки рівня різноманітних ризиків.

  курсовая работа, добавлен 27.02.2011

 • Особливості інвестиційної діяльності промислових підприємств, зарубіжний та вітчизняний досвід. Графічне визначення норми рентабельності. Собівартість реалізованої продукції. Нарахування амортизації фінансовим методом. Розрахунок операційного прибутку.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2012

 • Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Сутність і методи обчислення рентабельності. Характеристика фінансово-економічної діяльності підприємств і розрахунок прибутку.

  курсовая работа, добавлен 30.04.2009

 • Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень. Формування грошових потоків за видами діяльності. Шляхи збільшення грошових надходжень.

  курсовая работа, добавлен 21.05.2009

 • Сутність фінансів підприємств як різноманітних фондів грошових ресурсів, які створюються і використовуються для виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг у різних галузях економіки. Основні функції фінансів фірми: розподільча та контрольна.

  курсовая работа, добавлен 05.11.2011

 • Аналіз розміру і динаміки діяльності сільськогосподарських підприємств з огляду на виробництво продукції бджільництва. Розробка низки заходів направлених на підвищення ефективності виробництва продукції бджолярства та поліпшення фінансового результату.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Вивчення особливостей фінансової діяльності комунальних підприємств які виконують послуги в ЖКГ, тому що саме від матеріально-фінансової бази цих підприємств залежить обсяг другої корзини доходів місцевих бюджетів. Джерела формування фінансових ресурсів.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Визначення факторів, які впливають на фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств. Розроблення багатофакторної моделі залежності показника обсягу фінансування від звичайної діяльності до оподаткування та обсягу реалізованої продукції.

  реферат, добавлен 24.11.2010

 • Організаційна структура та управління підприємством. Обов’язки бухгалтера-фінансиста. Грошові розрахунки підприємств та звіт про рух коштів. Організація бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Податки і оподаткування підприємств.

  курсовая работа, добавлен 06.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.