Публіцистика Е. Хемінгуея

Життєвий шлях Ернеста Хемінгуея: біографія письменника, напади західних критиків на його творчість. Формування Хемінгуея-публіциста, "Канзас-Сіті стар" - професійна школа журналіста. Тема фашизму в публіцистиці Хемінгуея, репортажі про Радянську Росію.

Подобные документы

 • Характеристика стану сучасної журналістики, який визначається позицією журналіста, його ставленням до професії, розумінням суспільної ролі. Особливості стратегії і тактики журналістської роботи. Аналіз професійного і соціального портрету журналіста.

  реферат, добавлен 19.01.2010

 • Загальний образ журналіста, його функції, переваги та недоліки, професіоналізм, попит на ринку праці. Особливості роботи на телебаченні. Важкість професії журналіста. Імідж у формуванні довершеного образу професії. Інтерв'ю з Андрієм Богдановичем.

  курсовая работа, добавлен 11.02.2014

 • Особливості вияву комічного в публіцистиці. "Комічне" та види його реалізації. Гумор як форма вияву комічного. Мовностилістичні особливості вияву комічного в сучасних газетних текстах. Комічне в спеціалізованому та загальноінформаційному виданні.

  курсовая работа, добавлен 22.05.2013

 • Дослідження медіа тексту у контексті багатоманітності наукових підходів. Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації. Особливості семантико-функціонального призначення перифразів у публіцистиці. Газетний текст в медіалінгвістичному дискурсі.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Розглядається поняття релігійної публіцистики. Проведений дискурс-аналіз релігійної публіцистики Романа Рахманного та встановлення авторської особливості розкриття питань релігії як чинника формування не лише образу Церкви, але й України загалом.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Основні аспекти життєвого шляху Б.Д. Грінченка. Його становлення як громадського діяча. Мета діяльності публіциста. Педагогічні позиції видатного педагога. Б. Грінченко в наукових дослідженнях ХХ ст. Склад словника української мови за його редакцією.

  курсовая работа, добавлен 05.01.2014

 • Репортаж як жанр журналістики, його походження та функції. Етапи становлення, ознаки та види. Мова, стиль та композиція. Майстерність, новації при підготовці сенсаційних репортажів. Вираження журналістської позиції у репортажі "Півстоліття пліч-о-пліч".

  курсовая работа, добавлен 05.12.2013

 • Суспільно-політичні погляди Уласа Самчука. Легітимність української періодики 1941-1944 років. Перший друкований публіцистичний виступ. Тематика передовиць Уласа Самчука. Подорожево-репортерська публіцистика. Газета "Волинь" і Т. Осьмачка, О. Теліга.

  дипломная работа, добавлен 06.08.2008

 • Історичне формування терміна "культура". Загальні принципи діяльності ЗМІ в сфері культури. Жанрова розмаїтість журналістських текстів. Діяльність журналіста в просторі культури. Етапи пошуку інформації в загальнодоступних і закритих джерелах.

  курсовая работа, добавлен 29.01.2010

 • Розуміння та тлумачення термінів "творчість" та "ремесло". Чи можна назвати просто журналістику "творчістю" - справу, яка приносить регулярний дохід і допомагає утримувати себе і сім'ю? Дослідження професійної діяльності радіоведучого Севи Новгородцева.

  курсовая работа, добавлен 26.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.