Психогенний фактор виникнення соматичних розладів у підлітків

Дослідження впливу психогенних факторів на виникнення соматичних розладів у підлітків. Методики для діагностики: діагностика стресовідчуття, шкала явної тривоги CMAS, оцінка нервово-психічної напруги. Вправи та ігри для корекції психогенних факторів.

Подобные документы

 • Сім'я як невід'ємний осередок суспільства, її значення у сучасному житті. Принципи виникнення сімейних відносин, їх емоціональні рівні. Функції сучасної сім'ї. Взаєморозуміння на ранньому етапі сімейних відносин. Методика діагностики подружніх відносин.

  курсовая работа, добавлен 13.08.2010

 • Теоретичні проблеми адаптації в період переживання життєвих криз. Дослідження особистості на життєвому шляху. Методика емпіричного дослідження соціально-психологічних факторів адаптації в період життєвих криз. Свобода ставлення до скрутних обставин.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2012

 • Історичні етапи розвитку американської психології релігії. Особливості становлення психології релігії як наукової дисципліни у Західній Європі. Ознайомлення із шляхом виникнення релігійної філософії в Росії та Україні в кінці XIX-на початку XX ст.

  курсовая работа, добавлен 30.09.2010

 • Характеристика хвороб: істеричний припадок, галюцинаторний синдром, депресивний ступор. Обстеження хворого з гіпокінезією та гіперкінезією: загальна характеристика, формування анамнезу, клініка, феноменологічна картина, захворювання на клітинному рівні.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2013

 • Роль, мета та завдання конфліктології в системі наукових знань. Основні етапи еволюції конфліктологічних поглядів. Необхідні і достатні умови для виникнення конфлікту. Основні етапи процесу конфлікту. Загальні принципи і методи управління конфліктами.

  курс лекций, добавлен 07.04.2012

 • Історія дитячої проституції. Дитяча і підліткова проституція і кримінал. Сучасні дослідження проблеми дитячої і підліткової проституції. Стурбованість ООН розвитком дитячої проституції в Україні. Вікові статеві особливості дітей і підлітків 8-18 років.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2010

 • Розгляд поняття, типології (внутрішньоособовий, міжособовий, міжгруповий, соціальний) та методів управління (пристосування, ухилення, протиборство, співпраця, компроміс) конфліктами. Дослідження диференціюючих факторів посилення педагогічних конфліктів.

  курсовая работа, добавлен 03.04.2010

 • Діагностика страхів і особистісної тривожності дітей молодшого шкільного віку. Розроблення і проведення програми корекційно-розвиваючих занять з учнями. Психолого-педагогічний аналіз проблеми страхів у дітей. Корекційна робота та практичні рекомендації.

  курсовая работа, добавлен 11.06.2015

 • Поняття емпатії та її роль у ефективному спілкуванні провізора з відвідувачами аптеки. Дослідження рівня емпатичних тенденцій у студентів різних курсів фармацевтичного спрямування за допомогою теста-опитувальника. Особистісно-професійні якості провізора.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Розгляд джерел, причин виникнення та педагогічного відношення до дитячого страху. Застосування методу анкетування та ігор-ситуацій з метою діагностування окремих видів страху у дітей старшого дошкільного віку. Аналіз способів профілактики дитячих страхів.

  курсовая работа, добавлен 21.09.2010

 • Проблеми психологічної адаптації та розладів. Теорія і практика психотерапії за допомогою трансактного аналізу. Виявлення его-станів в груповій терапії трансактним аналізом, аналіз взаємодій та ігор. Вивчення структури особистості та концепції Берна.

  курсовая работа, добавлен 04.08.2014

 • Вивчення сутності, основних ознак (небіологічний тип поведінки), сучасних наук про передумови виникнення (фізіологія, медицина, психологія, кібернетика) свідомості та визначення впливу суспільно-трудової діяльності, спілкування і мови на її розвиток.

  контрольная работа, добавлен 14.02.2010

 • Поняття мислення та особливості мислення молодших школярів. Абстракція і узагальнення як сторони єдиного розумового процесу. Приклади цікавих задач. Правильно підібрані і добре організовані ігри, логічні задачі, вправи для розвитку уяви, пам'яті.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2013

 • Смислові переживання першокурсників та їхня адаптація до студентського життя. Психологія спілкування в юнацькому віці. Діагностика агресивності та ворожих реакцій. Мотиваційні детермінанти виникнення самотності у процесі адаптації першокурсників.

  курсовая работа, добавлен 30.09.2014

 • Аналіз впертості та вередування дітей молодшого дошкільного віку. Зовнішні вияви, якими характеризується вередливість та впертість, причина їх виникнення. Міри, як запобігти перетворенню їх на рису характеру. Методи діагностики рівня упертості дітей.

  курсовая работа, добавлен 17.01.2014

 • Тривожність як прояв емоційної сфери. Причини виникнення тривожності і особливості її прояву у дітей молодшого шкільного віку. Особливості розвитку самооцінки у молодших школярів. Анкета діагностики тривожності А. Прихожан, проективна методика Л. Карпова.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Дослідження соціально-психологічних особливостей феномену суїциду. Вивчення причин, мотивів, функцій суїцидальних умислів особистості, форм та факторів, що впливають на самогубство. Аналіз особистісних криз у студентів та рис, властивих суїцидентам.

  статья, добавлен 07.11.2017

 • Сутність та види конфліктних ситуацій, причини їх виникнення та функції. Засоби, технології, інструменти та ефекти впливу конфліктних матеріалів ЗМІ на аудиторію. Аналіз та типізація конфліктів в інформаційних жанрах на прикладі видання "Кореспондент".

  курсовая работа, добавлен 23.05.2014

 • Погляди науковців на проблему післяпологової депресії. Психологічні фактори її формування. Вплив післяпологової депресії на психічний розвиток малюка. Рівні депресії у жінок в післяродовому періоді і емоційно-особові чинники, що на нього впливають.

  дипломная работа, добавлен 16.05.2012

 • Поняття гри. Видатні педагоги про роль гри. Гра у молодшому шкільному віці. Ігри в етичному вихованні. Роль гри у вихованні молодших школярів. Гра у процесі гармонійного розвитку особистості школяра. Дидактична гра у навчальному процесі. Рухливі ігри.

  реферат, добавлен 11.11.2008

 • Методи діагностики подружніх взаємин. Психологічний клімат молодої сім’ї. Подружня сумісність як фактор стабільності шлюбу. Організація та результати дослідження рівня подружньої сумісності. Рольові очікування подружжя як частина подружньої сумісності.

  курсовая работа, добавлен 16.06.2010

 • Особливості дослідження групових процесів як закономірностей поводження індивідів у різних соціальних групах. Стійкість індивіда до дії нормативного впливу. Дослідження інформаційного впливу та його ефективність. Вивчення відносин індивіда до групи.

  реферат, добавлен 12.10.2010

 • Роль особистості психолога в підготовчому процесі боксерів юнацького віку. Психологічне забезпечення тренування і змагань спортсменів. Діагностика стану психічної готовності боксерів. Методи відновлення і психорегуляції (фрустрація, психогігієна).

  дипломная работа, добавлен 19.07.2014

 • Головний психологічний сенс особистісного росту. Історія виникнення тренінгу особистісного зростання - певного психологічного впливу, заснованого на активних методах групової роботи. Eтапи, яких слід дотримуватися при розробці тренінгу, його методи.

  реферат, добавлен 04.11.2014

 • Характеристика внеску Р. Амтхауера у практичну психологію, дослідження тесту для оцінки структури інтелекту, особливості поняття "психологічна діагностика", номотетичний, ідеографічний підхід. Вивчення психологічних основ відчуття, сприйняття, пам’яті.

  контрольная работа, добавлен 27.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.