Програмне забезпечення комп'ютера

Класифікація програмного забезпечення, системне та прикладне забезпечення, інструментальні системи. Програмна складова комп'ютерної системи, опис алгоритмів розв'язання певної задачі. Класифікація операційних систем, основні групи прикладних програм.

Подобные документы

 • Опис підрозділу гнучких виробничих систем (ГВС) як об‘єкта управління. Проектування алгоритмічного забезпечення системи оперативного управління. Складання розкладу роботи технологічного обладнання. Розробка програмного забезпечення підсистем СОУ ГВС.

  курсовая работа, добавлен 11.07.2012

 • Характеристика "Турбо САП" - універсальної системи автоматизованого проектування керуючих програм для верстатів з ЧПК. Загальне призначення, програмне забезпечення, експлуатаційні можливості. Специфіка роботи з інтерактивною графічною оболонкою системи.

  контрольная работа, добавлен 07.10.2009

 • Загальна класифікація роботів. Проектування та розробка системи управління промисловим роботом "Електроніка НЦ ТМ-01" на базі IBM–сумісного персонального комп’ютера. Структурно функціональна схема взаємодії систем робота. Блок схема системи управління.

  дипломная работа, добавлен 25.10.2012

 • Коректне використання операторів та конструкцій, побудова ефективних алгоритмів для розв'язку типових задач. Розробка алгоритмів та програми для створення бази даних телефонних номерів. Використання засобів розробки програмного забезпечення мовою Java.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2016

 • Налаштування BIOS, підготовка операційної системи Windows 7 та її встановлення. Основні параметри та драйвери системи, облікові записи користувачів. Можливості програми заморожування Deep Freeze. Розрахунок витрат на встановлення програмного забезпечення.

  дипломная работа, добавлен 19.07.2013

 • Планування робочих місць. Cкладання плану приміщень. Розрахунок PDV та PVV. Вибір обладнання та програмного забезпечення для комп'ютерної мережі, типу кабельного з'єднання. Розрахунок довжини кабелю. Програмне забезпечення, загальна сума проекту.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2015

 • Суміжний контроль і ручна імітація для контролю архітектури програмного забезпечення. Планування і складання розкладу по розробці програмних засобів. Інструментальні системи технології програмування. Ітераційний процес, повторювання складання розкладів.

  контрольная работа, добавлен 07.10.2009

 • Загальна характеристика мережі та мережевого обладнання, а також програмного забезпечення підприємства. Обґрунтування необхідності створення та налаштування комп’ютерної мережі, зміст відповідних заходів. Розрахунок затрат на матеріали і комплектуючі.

  дипломная работа, добавлен 21.06.2014

 • Структура інформаційної системи КККЕіП ім. М.П. Сая. Локальна комп'ютерна мережа на підприємстві, конфігурація персональних комп’ютерів. Аналіз апаратних засобів, системного програмного та документального забезпечення структурних підрозділів коледжу.

  отчет по практике, добавлен 27.05.2019

 • Поняття комп'ютерної мережі як системи зв'язку між двома чи більше комп'ютерами через кабельне чи повітряне середовище. Середовище передачі у комп'ютерних мережах. Передумови інтенсивного розвитку мережних технологій. Мережні сервіси, класифікація мереж.

  реферат, добавлен 13.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.